Boccia-turnering i voksenopplæringen

Hvert år arrangerer Kvalifiseringstjenesten bocciaturnering. Målet er at det arrangeres sluttspill for voksenopplæringer i Grimstad.