Grunnskoleopplæring for voksne

Hvem kan få tilbudet?

Grunnskoleopplæring for voksne gjelder personer som av ulike grunner ikke har fullført grunnskolen. Retten gjelder også minoritetsspråklige med oppholds- og arbeidstillatelse.

For å gi den enkelte et best mulig tilpasset opplæringstilbud, vil søkere bli innkalt til en kartleggings-/rådgiviningssamtale.

Hva tilbyr vi?

Det gis undervisning i de fem fagene som er nødvendige for å få grunnskoleeksamen for voksne.
Skriftlige fag: norsk, matematikk og engelsk.
Muntlige fag: naturfag og samfunnsfag.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i lokalene til Kvalifiseringstjenesten.

Slik søker du om grunnskoleopplæring

 

Søknadsskjema (PDF, 139 kB)

Realkompetansevurdering

Vi tilbyr også realkompetansevurdering i samfunnsfag, naturfag, engelsk, norsk og matematikk.

Realkompetansevurdering (PDF, 280 kB)

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Skoleskyss

Voksne som ikke har fullført grunnskolen og bor mer enn fire km fra skolen, har rett til skyss.
Voksne som har behov for skyss på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade, har rett til gratis skyss.

Kontaktinfo

Kontaktperson
Marianne Dahl Nilssen
Telefon 37 25 04 76
Mobil 958 76 729

Besøksadresse:
Dybedalsveien 11, 4877Grimstad
Se Kvalifiseringstjenesten i kart

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

1. april  - 30.september:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00-15.00
torsdag 08.00-17.00

1. oktober - 31. mars:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00-15.30
torsdag 08.00-17.30