Samfunnskunnskap / Social studies

Hva tilbyr vi?

Alle som har rett og plikt til norskopplæring må gjennomføre et 50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår.

Kvalifiseringstjenesten i Grimstad arrangerer hovedsakelig kurs i høstferien og vinterferien. Vi samarbeider med Arendal kommune for å kunne tilby kurs på flest mulig språk.

Du som har fått rett/plikt til opplæring etter 1.9.2013 må avlegge en prøve i samfunnskunnskap etter endt kurs. Skolen arrangerer prøvene.

Slik søker du om plass på kurs/opptak på prøve

Ta kontakt med oss på telefon, mail eller møt opp. Vi vil da registrere deg, og du vil få beskjed om når vi har ledige kurs.

Hva koster det?

Se hvilke grupper som har rett til gratis opplæring.

Priser fra 1/1-2019
Samfunnskunnskap - priser 2019
Kurs/prøve Pris
50 timers kurs i samfunnskunnskap (samfunnskunnskapsprøven er inkludert) 3.544,-
Samfunnskunnskapsprøven 626,-

Information in English

50 hours of social studies
The Introduction Act states that the immigrants the law applies to should be offered a 50 hours course in Norwegian society. The course shall be given in a language the immigrant understands.

Kvalifiseringstjenesten  i Grimstad usually offers courses during the autumn and winter holidays. We also cooperate with Arendal municipality in the organization of these courses.

Application


If you are interested in a course, please contact us by phone, e-mail og just show up in our reseption. We will then register you, and give you information about aviliable courses.

Priser fra 1/1-2019
Samfunnskunnskap - priser (engelsk) 2019
Course/test Course fee
50 hours of social studies (the test is included in the price) 3.544,-
Test costs 626,-


Persons with a right and a duty according to the Introduction Act, who got their first settlement permit after 1.9.2013 are obliged to complete the course with a test. The school organizes the tests. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon:
37 25 04 76 eller 37 25 04 52
E-post til Kvalifiseringstjenesten

Besøksadresse:
Dybedalsveien 11, 4877Grimstad
Se Kvalifiseringstjenesten i kart