Norskkurs for deltakere som er i fødselspermisjon

Grimstad kommune tilbyr alle deltakere/elever, som er i fødselspermisjon, opplæring i norsk- og samfunnskunnskap. Den som er i permisjon er velkommen til norskkurs på skolen sammen med barnet. Kurset vil være tilpasset den enkelte deltakeren, med ulike aktiviteter på skolen og hjemmelekser. Du kan starte på kurs fra fjerde permisjonsmåned. 

Kontaktinfo

Spørsmål og påmelding
Hege Cathrine Jørgensen
Mobil 908 17 046