Norskkurs på kveldstid

Kveldskurs starter 22.august 2022 kl. 17.00.

Hva tilbyr vi?

Kveldskurset varer i 20 uker med 3 undervisningstimer pr. uke. Kursavgiften betales med kort når kurset starter.
NB! Kurset starter kun dersom det er nok påmeldte.

Det er inntak hele året, men det kan være ventetid for å få plass på kurs. 
 

Hva koster det?

Se hvilke grupper som har rett til gratis opplæring.

Priser fra 1/1-2023
Norkkurs kveldstid - priser 2023
Kurs Kursavgift per semester
Kveldskurs/evening lessons A1-B1: 3 timer pr uke/ 3 hours a week 4 700

Søknad om fritak

Det er mulig å søke fritak fra plikten til opplæring hvis man kan dokumentere norskkunnskaper etter bestemte regler

Søknad om fritak for opplæring i norsk og samfunnskunnskap (PDF, 385 kB)

Slik søker du

Du må fylle ut søknadsskjema og sende det til Kvalifiseringstjenesten.
 

Kontaktinfo

Marit Bjelland
Fagleder
Telefon 90 81 70 46

Skal du sende melding om noe sensitivt?