Norskkurs på kveldstid

Kveldskurs vinter/vår 2022 starter mandag 10. januar  kl. 17.00.

Hva tilbyr vi?

Kveldskurset varer i 20 uker med 3 undervisningstimer pr. uke. Kursavgiften betales med kort når kurset starter.
NB! Kurset starter kun dersom det er nok påmeldte.

Det er inntak hele året, men det kan være ventetid for å få plass på kurs. 
 

Hva koster det?

Se hvilke grupper som har rett til gratis opplæring.

Norskkurs - priser 2022
Kurs Kursavgift per semester
Dagkurs/day lessons - nivå A1-A2:
3 dager pr uke/ 3 days a week
10 000,-
Dagkurs/day lessons - nivå A2-B1:
4 dager per uke / 4 days a week
12 000,-
Kveldskurs/evening lessons:
1 kveld pr uke/ 1 evening a week
4 700,-

Søknad om fritak

Det er mulig å søke fritak fra plikten til opplæring i 600 timer hvis man kan dokumentere norskkunnskaper etter bestemte regler

Søknad om fritak for opplæring i norsk og samfunnskunnskap (PDF, 385 kB)

Slik søker du

Du må fylle ut søknadsskjema og sende det til Kvalifiseringstjenesten.
 

Kontaktinfo

Marit Bjelland
Fagleder (konsituert)
Telefon 908 17 046

Skal du sende melding om noe sensitivt?