Norskprøver

Om norskprøvene

For dem som har rett og plikt til norskopplæring, er det obligatorisk å gå opp til avsluttende prøve.
Vi tilbyr skriftlige og muntlige prøver på alle nivå, fra A1 til C1.

Norskprøvene blir avholdt fire ganger i året – i mars, mai/juni, september og november/desember.
Les mer om prøvene på nettsiden til Kompetanse Norge 

Hva koster det?

Kandidater med rett og plikt til norskopplæring får en skriftlig og en muntlig prøve gratis. 

Priser fra 1/1-2022
Norskprøver - priser 2022
Type prøve Pris
Skriftlig prøve A1 – B2 1 500
Delprøver A1 – B2 750
Muntlig prøve A1 – B2 1 000
Skriftlig prøve C1 2 300
Muntlig prøve C1 1 100

Kontaktinfo

Marit Bjelland
Fagleder
Telefon 90 81 70 46

Skal du sende melding om noe sensitivt?