Norskprøver

Om norskprøvene

For dem som har rett og plikt til norskopplæring, er det obligatorisk å gå opp til avsluttende prøve.
Vi tilbyr skriftlige og muntlige prøver på alle nivå, fra A1 til C1.

Norskprøvene blir avholdt fire ganger i året – i mars, mai/juni, september og november/desember.
Les mer om prøvene på nettsiden til Kompetanse Norge 

Prøvedatoer 2022 og 2023

Norskprøve høst 2022

 • Påmelding: 22.-26. august 2022
 • Prøveperiode: 26.-30. september 2022
 • Resultat - prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post: 25. oktober 2022
 • Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling: 22. november 2022

Norskprøve vinter 2022

 • Påmelding: 31. oktober-4. november 2022
 • Prøveperiode: 5.–9. desember 2022
 • Resultat - prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post: 10. januar 2023
 • Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling: 7. februar 2023

Norskprøve vår 2023

 • Påmelding: 23.-27. januar 2023
 • Prøveperiode: 13.-17. mars 2023
 • Resultat - prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post: 12. april 2023
 • Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling: 10. mai 2023

Norskprøve sommer 2023

 • Påmelding: 17.-21. april 2023
 • Prøveperiode: 22. mai-2. juni 2023
 • Resultat - prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post: 21. juni 2023
 • Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling: 20. juli 2023

Hva koster det?

Kandidater med rett og plikt til norskopplæring får en skriftlig og en muntlig prøve gratis. 

Priser fra 1/1-2023
Norskprøver - priser 2023
Type prøve Pris
Skriftlig prøve A1 – B2 1 500
Delprøver A1 – B2 750
Muntlig prøve A1 – B2 1 000
Skriftlig prøve C1 2 300
Muntlig prøve C1 1 100

Kontaktinfo

Marit Bjelland
Fagleder
Telefon 90 81 70 46

Skal du sende melding om noe sensitivt?