Spesialundervisning for voksne

Hvem kan få spesialundervisning?

 • Du som trenger hjelp til å vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter.
 • Du som trenger ny opplæring på grunn av sykdom, skade eller endret livssituasjon.
 • Du som har syns- eller hørselsvansker.
 • Du som trenger tegnspråkundervisning
 • Du som strever med lesing, skriving eller matematikk.
 • Du som trenger opplæring i å bruke hjelpemidler.

Hvilke fag undervises det i?

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon for mennesker som helt eller delvis mangler tale)
 • IKT
 • Mobilitetsopplæring og opplæring i grunnleggende ferdigheter/bruk av iPhone med digital talestøtte for svaksynte

 Slik søker du

Søknadsskjema for grunnskolen (PDF, 139 kB)

Kontaktinfo

Gøril Truchs Erga
Spes.ped.koordinator og fagleder for spesialpedagogisk undervisning.

Telefon
37 25 04 94 og 37 25 04 76

Besøksadresse
Dybedalsveien 11, 4877 Grimstad

Skal du sende melding om noe sensitivt?