Spesialundervisning for voksne

Hvem kan få spesialundervisning?

 • Du som trenger hjelp til å vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter.
 • Du som trenger ny opplæring på grunn av sykdom, skade eller endret livssituasjon.
 • Du som har syns- eller hørselsvansker.
 • Du som har tale- eller stemmevansker.
 • Du som strever med lesing, skriving eller matematikk.
 • Du som trenger opplæring i å bruke hjelpemidler.
   

Hvilke fag undervises det i?

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon for mennesker som helt eller delvis mangler tale)
 • IKT
 • Mobilitetsopplæring og opplæring i grunnleggende ferdigheter/bruk av iPhone med digital talestøtte for svaksynte

 Slik søker du

Søknadsskjema (PDF, 723 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Gøril Truchs Erga
Spes.ped-koordinator og teamleder
Spesialpedagogisk team

Telefon 37 25 04 94

Besøksadresse
Dybedalsveien 11, 4877 Grimstad