Drikkevannet i Grimstad

Drikkevannskilden i Grimstad er Rore. (se Rore på kart)

Har du et lite vannforsyningssystem?

Informasjon til deg som er vannverkseier ved vannforsyningssystem som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn.

Drikkevannet i Grimstad

Kvaliteten på drikkevannet

Det er flere faste prøvetakningspunkter på forskjellige steder i ledningsnettet i kommunen. Hver uke tas det vannprøve på 2 – 3 forskjellige steder etter en fastsatt prøvetakningsplan. En gang hver måned tas det også vannprøve av råvann og rentvann på vannbehandlingsanlegget.

Vannprøver analyseres av Eurofins, som har rammeavtale med driftsassistansen i Aust-Agder, på vegne av alle medlemskommunene.

Hardhet i drikkevannet i Grimstad

Hardheten i vannet er et gammelt mål på kalsiuminnhold. Drikkevannet i Grimstad inneholder vanligvis mellom 13 og 16 mg/l kalsium. I henhold til tabellen under vil dette si at drikkevannet i Grimstad ligger akkurat på grensen mellom "Meget bløtt vann" og "Bløtt vann", og like i overkant av 2 grader på skalaen for tyske hardhetsgrader.

Hardhet i drikkevannet i Grimstad
Hardhetsklasse Milligram kalsium pr liter Mg Ca/l Tyske hardhetsgrader odH
Meget bløtt vann 0-15 0-2,1
Bløtt vann 15-35 2,1-4,9
Middels hardt vann 35-70 4,9-9,8
Hardt vann 70-150 9,8-21
Meget hardt vann ,"> 150 ,"> 21