Renovasjon

Fra 1. januar 2021 overtok Agder renovasjon IKT alt ansvar for renovasjon.
Det betyr at du må kontakte Agder renovasjon for alt som gjelder renovasjon, for eksempel endre abonnement, bestille nye dunker eller endre dunker eller ved spørsmål som gjelder faktura.
Andre kommunale avgifter vil fortsatt bli fakturert av kommunen.

Agder renovasjons nettsider

Kontaktinformasjon Agder renovasjon IKS

Telefon 37 05 88 00
E-post: kundesenter@agderrenovasjon.no

Kontaktinfo

Agder Renovasjon
Telefon: 37 05 88 00

Grimstad kommune
Telefon 37 25 03 00
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Lars Næss
Konsulent
Telefon 37 25 03 30