Renovasjon

Når hentes søpla?

Hvem kontakter jeg?

Manglende henting av avfall, plassering av dunker, spørsmål om sortering og tømmekalender: kontakt Agder Renovasjon.

Bestilling og endring av abonnement, endring av størrelse på restavfallsdunk, spørsmål om priser og klage: kontakt Grimstad kommune.

Delt abonnement

Kalkulator for beregning av årsavgift ved delt abonnement  (XLSX, 12 kB)

Et delt abonnement kan opprettes for to eller flere husstander som ønsker å ha felles avfallsbeholdere.
Delt abonnement erstatter storabonnement og fellesabonnement fra 1. mai 2017.

Det anbefales at de som i dag har to abonnement, for eksempel enebolig med hybel, bestiller delt abonnement for å unngå unødvendig mange dunker.

Størrelsen og utformingen tilpasses i hvert enkelt tilfelle, men må minimum bestå av en beholder pr avfallstype. Dere betaler da for hvert deres abonnement ut fra størrelsen dere velger på restavfalldunken. Hvis du ønsker å dele abonnement med en eller flere må du søke om dette. Hybel/leilighet i en enebolig regnes som egen boenhet.

Les mer om delt abonnement

Anbefalte beholdere ved delt abonnement (PDF, 144 kB)

Les mer om renovasjonsabonnement (Agder Renovasjon)

Hva koster renovasjonen?

Fra 1. mai 2017 blir renovasjonsgebyret todelt. Ett abonnementsgebyr pr. boenhet og ett gebyr som vil være avhengig av volumet/antall liter på restavfallsdunken. Du betaler ikke noe ekstra for dunkene.

Priser fra 1/5-2017
Type abonnement Pris pr år (inkl mva) Tilleggsinfo
Standard abonnement 4.280,- 140 liter
Standard abonnement 6.420,- 240 liter
Miniabonnement 2.782,- 140 liter (tømming hver 6. uke)
Fritidsabonnement 2.568,- 1. april - 30. oktober
Hentelengde (5-30 meter) 20% av årsgebyr
Nedgravd abonnement 3.210,-
Delt abonnement Kalkulator for beregning av delt abonnement (.XLSX, 12 kB)

Antall dunker

Alle abonnenter vil få fire dunker. Standardstørrelse er 140 liter. Dunkene er til mat- og hageavfall, papp og papiravfall, glass- og metallemballasje og restavfall. Plastemballasje kan fremdeles legges i egen sekk, eller du kan hente gratis dunk til dette på avfallsmottaket.

Størrelse på dunkene:
(høyde x bredde x dybde i cm):

  • 140 liter: 107 x 53 x 56
  • 240 liter: 107 x 63 x 74
  • 660 liter: 124 x 126 x 78

Kunder i Grimstad sentrum og Biodden

For abonnenter som bor i indre sentrum av Grimstad får nye dunker til restavfall og beholder  kildesorteringsskap og felles papirdunker fra gammel renovasjonsordning, i påvente av nedgravde containere.  

Plassering av dunker - 5-meters regelen

Avfallsdunkene er lette og har hjul, og de kan derfor trilles frem på hentedager. Dunkene må ikke stå mer enn fem meter fra renovatørens stoppested på hentedag.

Hvor ofte hentes søpla?

  • Matavfall: Hver uke
  • Restavfall: Hver 3. uke (miniabonnement hver 6. uke)
  • Plastavfall: Hver 3. uke
  • Papp og papir: Hver 3. uke
  • Glass og metall: Hver 8. uke

Spesialavfall/farlig avfall

nettsidene til Agder renovasjon finner du til enhver tid oppdatert informasjon om hvordan du skal behandle spesialavfall.

Når er avfallsmottakene åpne?

Åpningstider på avfallsmottakene i Østerhus og Heftingsdalen

Hytterenovasjon

Informasjon fra Agder renovasjon

Slik sorterer du

Lenke til informasjon på nettsidene til Agder renovasjon.

Mangler du matposer eller plastavfallssekker?

Matposer og plastavfallssekker er gratis, og kan bestilles direkte hos Agder Renovasjon.

Renovasjon for hytter og fritidsboliger ved Odden og Vikkilen

Hyttebod, som tidligere sto ved Oddensenteret, er nå flyttet til baksiden av Rema 1000 ved Saulebukt (med lett adkomst for båt). Hyttecontainer, som tidligere sto i Vikkilen er lagt ned, og abonnenter bes benytte Rønnes, Hesneskanalen, Marivold eller Lebakken.

Hjemmekompostering

Les om hjemmekompostering på nettsidene til Agder renovasjon

Kjøp av kompostjord

Les mer om kjøp av kompostjord på nettsidene til Agder renovasjon.

Ny renovasjonsforskrift

Mer informasjon

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Agder Renovasjon
Telefon: 37 05 88 00

Kontaktpersoner for renovasjon,
avløp og slam:
Bjørn André Christiansen

Konsulent
Telefon: 37 25 03 07

Solveig Sauvik
Konsulent
Telefon 37 25 03 51