Bestilling og endring av renovasjonsabonnement

Bestilling og endring av abonnement

Bestille og endre standardabonnement, delt abonnement, miniabonnement og hytterenovasjon

Endre fakturamottaker

Skjemaet under skal brukes når en annen enn hjemmelshaver/den som eier eiendommen skal motta fremtidige fakturaer.
Endre fakturamottaker

Delt abonnement

Kalkulator for beregning av årsavgift ved delt abonnement  (XLSX, 35 kB)

Et delt abonnement kan opprettes for to eller flere husstander som ønsker å ha felles avfallsbeholdere.

Det anbefales at de som i dag har to abonnement, for eksempel enebolig med hybel, bestiller delt abonnement for å unngå unødvendig mange dunker.

Størrelsen og utformingen tilpasses i hvert enkelt tilfelle, men må minimum bestå av en beholder pr avfallstype. Dere betaler da for hvert deres abonnement ut fra størrelsen dere velger på restavfalldunken. Hvis du ønsker å dele abonnement med en eller flere må du søke om dette. Hybel/leilighet i en enebolig regnes som egen boenhet.

Antall dunker

Alle abonnenter vil få fire dunker. Standardstørrelse er 140 liter. Dunkene er til mat- og hageavfall, papp og papiravfall, glass- og metallemballasje og restavfall. Plastemballasje kan fremdeles legges i egen sekk, eller du kan hente gratis dunk til dette på avfallsmottaket.

Størrelse på dunkene:
(høyde x bredde x dybde i cm):

  • 140 liter: 107 x 53 x 56
  • 240 liter: 107 x 63 x 74
  • 660 liter: 124 x 126 x 78
  • Matavfall: kun 140 liters dunker

Plastemballasje kan fremdeles legges i egen sekk, men du kan også bestille dunken ved opprettelse av abonnement eller hente dunk. Etterbestiller du bare plastdunk, vil du bli påført et utkjøringsgebyr.

Plassering av dunker - 5-meters regelen

Avfallsdunkene er lette og har hjul, og de kan derfor trilles frem på hentedager. Dunkene må ikke stå mer enn fem meter fra renovatørens stoppested på hentedag.

Spesialavfall/farlig avfall

nettsidene til Agder Renovasjon finner du til enhver tid oppdatert informasjon om hvordan du skal behandle spesialavfall.

Renovasjonsforskrift

Kontaktinfo

Agder Renovasjon
Telefon: 37 05 88 00

Grimstad kommune
Telefon 37 25 03 00
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Lars Næss
Konsulent
Telefon 37 25 03 30