Delt abonnement

Hvem kan ha delt abonnement?

Delt abonnement kan opprettes for to eller flere husstander som ønsker å ha felles avfallsbeholdere. Hybel/leilighet i en enebolig regnes som egen boenhet.

Hvordan fungerer det?

 • Størrelsen og antall dunker tilpasses i hvert enkelt tilfelle, men må minimum bestå av én beholder for hver avfallstype. Større volum på restavfall kan bestilles mot økning i gebyr.
 • De enkelte avfallstypene tømmes med samme tømmefrekvens som ved et vanlig abonnement.
 • Beholdere settes ut og vedlikeholdes av renovasjonsselskapet, men beholderne må rengjøres av abonnentene.
 • Når et delt abonnement opphører, plasseres det ut beholdere til den enkelte husstand uten at det koster noe ekstra.
 • Det deles ut matavfallsposer og kjøkkenkurver for matavfall til hver boenhet, dersom en ikke har fått dette tidligere. Antall boenheter må derfor oppgis.
 • Et delt abonnement kan kun fungere dersom alt avfall sorteres som det skal.
 • Det deles ut bioposer til matavfall en gang i året. Renovatøren legger bioposene oppå dunkene. Dersom husstanden trenger flere bioposer, måAgder Renovasjon IKS kontaktes.

Plassering av avfallsbeholderne

 • Det er abonnentene som har ansvar for plassering av beholderne på hentepunkt og at dette er i samsvar med ”Forskrift om husholdningsavfall” § 8.
 • På hentedag må beholderne stå/plasseres på hentepunkt innen kl 06.00, og maks 5 meter fra kjørerute målt fra nærmeste beholder.
 • Dersom beholderne ikke kan plasseres på egen eiendom, er det abonnentens ansvar å finne egnet plassering.
 • Beholderne på hentepunktet må plasseres samlet, godt synlig og slik at de ikke er til vesentlig sjenanse for andre eller til hinder for trafikksikkerhet, blant annet siktsoner i veikryss.
 • Det er abonnentens ansvar å plassere beholdere på et rett og fast underlag. Det skal settes av tilstrekkelig areal til beholderne. Det skal være mulig å trille beholderne til renovasjonsbilen uten hindringer av noe slag, slik som trappetrinn, snø, vann og lignende.
 • Dersom beholderne ikke kan plasseres mindre enn 5 meter fra kjøreruten, kan abonnenten inngå avtale med kommunen om annen plassering og betale for hentelengde.
 • De nye dunkene er lette og har hjul, og kan derfor trilles frem på hentedager om du ønsker å ha de et annet sted på eiendommen.

Hvordan opprette et delt abonnement?

Bestillingsskjema må fylles ut og sendes til kommunen.
Navn og adresse på alle som skal dele abonnementet må føres inn i bestillingen og det må velges en person som skal være ansvarlig for ordningen og er kontaktperson overfor kommunen.

Ved søknad om delt abonnement for renovasjon må det forklares eller skisseres hvor beholderne er tenkt plassert.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Agder Renovasjon
Telefon: 37 05 88 00

Grimstad kommune
Telefon 37 25 03 00
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Lars Næss
Konsulent
Telefon 37 25 03 30