Hva koster renovasjon?

Renovasjonsgebyret er todelt: 

  • et abonnementsgebyr pr. boenhet
  • et gebyr som vil være avhengig av volumet/antall liter på restavfallsdunken. .

Du betaler ikke noe ekstra for dunkene.

Renovasjon - priser 2020
Type abonnement Pris pr år (inkl mva) Tilleggsinfo
Standard abonnement 4894,19 140 liter
Standard abonnement 7341,28 240 liter
Miniabonnement 3181,22 140 liter (tømming hver 6. uke)
Fritidsabonnement / hytterenovasjon 2936,51 1. april - 30. oktober
Hentelengde (5-30 meter) 20% tillegg av årsgebyr
Nedgravd abonnement 3670,64
Hjemmekompostering 20% reduksjon av årsgebyr
Delt abonnement Kalkulator for beregning av delt abonnement (.XLSX, 35 kB)

Antall dunker

Alle abonnenter vil få fire dunker. Standardstørrelse er 140 liter. Dunkene er til mat- og hageavfall, papp og papiravfall, glass- og metallemballasje og restavfall. Plastemballasje kan fremdeles legges i egen sekk, eller du kan hente gratis dunk til dette på avfallsmottaket.

Størrelse på dunkene:
(høyde x bredde x dybde i cm):

  • 140 liter: 107 x 53 x 56
  • 240 liter: 107 x 63 x 74
  • 660 liter: 124 x 126 x 78
  • Matavfall: kun 140 liters dunker
  • Glass og metall kommer ikke i 660 liter

Kontaktinfo

Agder Renovasjon
Telefon: 37 05 88 00

Grimstad kommune
Telefon 37 25 03 00
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Lars Næss
Konsulent
Telefon 37 25 03 30