Når tømmes søpla?

Se tømmekalender

Hvor ofte hentes søpla?

  • Matavfall: Hver uke
  • Restavfall: Hver 3. uke (miniabonnement hver 6. uke)
  • Plastavfall: Hver 3. uke
  • Papp og papir: Hver 3. uke
  • Glass og metall: Hver 8. uke

Kontaktinfo

Agder Renovasjon
Telefon: 37 05 88 00

Grimstad kommune
Telefon 37 25 03 00
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Lars Næss
Konsulent
Telefon 37 25 03 30