Søke om fritak for renovasjonsavgift

Søke om fritak for renovasjon

Det er mulig å søke om fritak fra renovasjon dersom boenheten skal stå ubebodd mer enn fire måneder. Det kan bare søkes om fritak inntil 2 år om gangen. Dersom fritaket skal forlenges, må en søke på nytt hos kommunen. Dunkene hentes inn i fritaksperioden.

Kan jeg søke om fritak for renovasjonsavgift når jeg har delt abonnement?

Nei, det er ikke mulig å søke om fritak når en har delt abonnement, siden dette vil gå ut over de andre som du deler abonnement med. Alternativt må hele ordningen med delt abonnement sies opp. 

Søke om fritak for renovasjon

Kontaktinfo

Agder Renovasjon
Telefon: 37 05 88 00

Grimstad kommune
Telefon 37 25 03 00
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Lars Næss
Konsulent
Telefon 37 25 03 30