Søke om fritak for renovasjonsavgift

Søke om fritak for renovasjon

Det er mulig å søke om fritak fra renovasjon dersom boenheten skal stå ubebodd mer enn fire måneder. Det kan bare søkes om fritak inntil 2 år om gangen. Dersom fritaket skal forlenges, må en søke på nytt hos kommunen. Dunkene hentes inn i fritaksperioden.

Søke om fritak for renovasjon

Kontaktinfo

Agder Renovasjon
Telefon: 37 05 88 00

Grimstad kommune
Telefon 37 25 03 00
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Lars Næss
Konsulent
Telefon 37 25 03 30