Renseanlegg, vannbehandlingsanlegg og slamanlegg

Kommunaltekniske tjenester har det forvaltningsmessige ansvaret for områdene vann, avløp, samt drift og vedlikehold for vann- og avløpsinstallasjonene (renseanlegg, pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg, slambehandlingsanlegg og høydebasseng).

Groos Renseanlegg, Grooseveien 35, 4876 Grimstad
Telefon 37 25 01 38
Mobil 952 00 404
Se brosjyre om Groos renseanlegg (PDF, 370 kB)

Rosholt vannbehandlingsanlegg, Opplandsveien 270, 4885 Grimstad,
Telefon 37 04 05 47
Mobil 952 00 404

Homborsund renseanlegg, Kjekstadveien 44, 4888 Homborsund,
Mobil 952 00 404​​​​​​​

Gangdalen komposteringsanlegg, Morholt 92, 4887 Grimstad
​​​​​​​Mobil 952 00 404​​​​​​​