Renseanlegg, vannbehandlingsanlegg og slamanlegg

Kommunaltekniske tjenester har det forvaltningsmessige ansvaret for områdene vann, avløp, samt drift og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsinstallasjonene (renseanlegg, pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg, slambehandlingsanlegg og høydebasseng). Kommunaltekniske tjenester har også drift og vedlikehold av det kommunale ledningsnettet for vann og avløp.  

Groos renseanlegg, Grooseveien 35, 4876 Grimstad
Telefon 37 25 01 38
Mobil 95 20 04 04
Se brosjyre om Groos renseanlegg (PDF, 370 kB)

Rosholt vannbehandlingsanlegg, Opplandsveien 270, 4885 Grimstad,
Telefon 37 25 01 36
Mobil 95 20 04 04

Homborsund renseanlegg, Kjekstadveien 44, 4888 Homborsund,
Mobil 95 20 04 04

Gangdalen komposteringsanlegg, Morholt 92, 4887 Grimstad
Mobil 95 20 04 04