Renseanlegg, vannbehandlingsanlegg og slamanlegg

Kommunaltekniske tjenester har det forvaltningsmessige ansvaret for områdene vann, avløp, samt drift og vedlikehold for vann- og avløpsinstallasjonene (renseanlegg, pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg, slambehandlingsanlegg og høydebasseng).

Groos Renseanlegg, Grooseveien 35, 4876 Grimstad
Telefon 37 25 01 38
Telefon til driftsleder 915 11 055.
Se brosjyre om Groos renseanlegg (PDF, 370 kB)

Rosholt vannbehandlingsanlegg, Opplandsveien 270, 4885 Grimstad,
Telefon 37 04 05 47
Telefon til driftsleder 917 69 974

Homborsund renseanlegg, Kjekstadveien 44, 4888 Homborsund,
Telefon til driftsleder 909 36 375

Gangdalen komposteringsanlegg, Morholt 92, 4887 Grimstad
Telefon til driftsleder 945 21 189