Sanitærmelding og søknad om vannmåler

Elektronisk løsning til og med 31. juli 2018

Pålogging til sanitærmelding og søknad om vannmåler

Ny elektronisk løsning for innmelding av prosjekter for bransjen

Fra 1. august 2018 tar kommunene Arendal, Grimstad og Froland i bruk ny løsning med mulighet for å søke om: 

  • Tilkobling/utbedring av sanitæranlegg
  • Innvendige sanitærinstallasjoner
  • Installasjon av vannmåler
I den elektroniske tjenesten kan du:
  • Fylle ut søknad
  • Tegne direkte inn i kartet
  • Sjekke hvordan det går med saken
  • Sende ferdigmelding
Tjenesten gir deg god oversikt over hvilke søknader som er sendt til oss, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert.
Hvert rørleggerfirma logger seg på med brukernavn og passord og får da tilgang til alle sine saker, både de som er under arbeid og alle ferdige saker. I tillegg vil du få tilgang til kommunenes vann- og avløpsarkiver hvor all dokumentasjon på alle eiendommer vil bli tilgjengelig.
Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser.
 

Pålogging

Registrering av bedrift for tilgang til løsningen skjer på denne adressen: https://tenantmanager.onpowel.com/Registration

  • Under «Hjelp» på registreringssiden finner du en videofilm med veiledning i registreringsprosessen. Videofilmen er også tilgjengelig på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9Lijm0LBqu4. Det anbefales sterkt å se hele registreringsvideoen før eller samtidig med at bedriften registrerer seg for tilgang til løsningen.
  • Den som registrerer bedriften vil bli brukeradministrator og vil kunne legge til ytterligere ansatte som skal kunne sende inn søknader og meldinger på vegne av bedriften. Hver enkelt ansatt får en e-post med lenke for å fullføre registreringen og å velge eget passord samt med lenke til pålogging til løsningen som er unik for hver enkelt bedrift.

Hva koster tilknytning til kommunalt vann og avløp?

Tilknytning til kommunalt vann og avløp 2018 Priser fra 1/1-2018. Engangsbeløp (inkludert mva).
Type bygg Vann Kloakk
Bruksareal inntil 300 m2 8270,23 13782,70
Bruksareal f.o.m. 301m2 t.o.m.600m2 16539,45 27566,42
Bruksareal f.o.m. 601 m2 t.o.m. 900m2 24809,68 41350,14
Videre pr. 300 m2 8270,23 13782,70
Jordbruksvann og lignende pr. tilknytningspunkt 8270,23
Ekstra jordbruksvann. tilkobling 1379,39

Normer og forskrifter

Fant du det du lette etter?

Informasjon om bytte av elektronisk løsning for «Søknad om sanitærmelding og vannmåler »

Innen 1. august vil Arendal, Froland og Grimstad kommuner gå over til ny nettløsning. I den forbindelse er det viktig at dere avslutter alle pågående saker som er registrert i dagens nettløsning innen 31. juli. Den nye løsningen vil være mer brukervennlig og fremtidsrettet. 

Saker som ikke er avsluttet innen fristen må avsluttes manuelt. Ta eventuelt kontakt med kommunen for å få oversendt skjema for ferdigmelding.

Kommunen inviterer til felles informasjonsmøte og gjennomgang av ny løsning tirsdag 26. juni kl 12 -14 i Eureka kompetansesenter, Barbu i Arendal.

Kontaktinfo

Fagansvarlig vann, avløp og renovasjon
Telefon: 37 25 04 39
Mobil: 945 02 610