Slam og slamtømming

Hvilke anlegg må tømmes?

Alle septiktanker/slamavskillere og tette tanker skal med i kommunens faste tømmeordning. Dette gjelder også anlegg knyttet til fritidsboliger og anlegg i skjærgården som tidligere har vært unntatt.

Hvem fakturerer slam?

Kommunen fakturerer all tømming av slam, slangeutlegg, transport og behandling av slam. Tjenester som spyling og rørinspeksjon faktureres av tømmefirma.

Hva koster slamtømming?

Grunngebyret for slamtømming (G) vedtas hvert år av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Dette gebyret er ikke prisen for én tømming, men derimot prisen man må betale årlig, for å få tømt et anlegg på 4 m3 hvert annet år i fast tømmerute.  

Ekstra slamtømming

En ekstra tømming av slamtank og/eller minirenseanlegg betyr at du som kunde selv har bestilt tømming. Ved ekstra tømming må du betale transportgebyr og gebyr for tømt mengde, fordi tømmingen skjer utenom fastsatte tider og henteruter.
Hvis det er snakk om en fremskutt tømming, vil du kun bli belastet et transportgebyr, da volumet allerede dekkes av de faste slamavgiftene.

Normalt vil de fleste slamtanker tømmes til visse tider på året, avhengig av hvilket behov du har. Hvis du ofte bestiller ekstra tømming på eiendommen din, anbefales det å øke tømmefrekvensen gjennom de faste slamavgiftene.

Slamtømming 2021
Type tjeneste Inkl. mva
Grunngebyr slamtømming 1819,88
Transportgebyr bil 909,94
Ikke klargjort etter varsel 909,94
Klargjøring etter avtale 909,94
Tømming helg/kveld m/bil 2729,82
Gebyr for tømming m/båt 3639,76
Transport/tilkallingsgebyr m/båt 3639,76
Tømming helg/kveld m/båt 5459,64
Tilfeldig slangeutlegg 30m - 49m 363,98
Tilfeldig slangeutlegg 50m - 69m 727,95
Tilfeldig slangeutlegg 70m - 89m 1091,93
Tilfeldig slangeutlegg 90m - 109m 1455,90
Tilfeldig slangeutlegg 110m - 129m 1819,88
Tilfeldig slangeutlegg 130m - 150m 2183,86
Tilfeldig slangeutlegg over 150m 2729,82
Bestilt tømming, min. 4m3 3639,76
Bestilt tømming, 6 m3 5459,64
Bestilt tømming, 8m3 7279,52
Bestilt tømming, 10m3 9099,40

Slamforskrift

Arendal, Grimstad og Froland har utarbeidet en felles slamforskrift som sier noe om behandling av slam og sanitært avløpsvann fra slamanlegg i kommunene.

Slamforskrift for Grimstad kommune (PDF, 29 kB)

Kontaktinfo

Agder Renovasjon
Telefon: 37 05 88 00

Kontaktperson i Grimstad kommune
Lars Næss
Telefon 37 25 03 30
E-post: 
postmottak@grimstad.kommune.no