Slam og slamtømming

Hvilke anlegg må tømmes?

Alle septiktanker/slamavskillere og tette tanker skal med i kommunens faste tømmeordning. Dette gjelder også anlegg knyttet til fritidsboliger og anlegg i skjærgården som tidligere har vært unntatt.

Hvem fakturerer slam?

Kommunen fakturerer all tømming av slam, slangeutlegg, transport og behandling av slam. Tjenester som spyling og rørinspeksjon faktureres av tømmefirma.

Hva koster slamtømming?

Grunngebyret for slamtømming (G) vedtas hvert år av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Dette gebyret er ikke prisen for én tømming, men derimot prisen man må betale årlig, for å få tømt et anlegg på 4 m3 hvert annet år i fast tømmerute.  

Ekstra slamtømming

En ekstra tømming av slamtank og/eller minirenseanlegg betyr at du som kunde selv har bestilt tømming. Ved ekstra tømming må du betale transportgebyr og gebyr for tømt mengde, fordi tømmingen skjer utenom fastsatte tider og henteruter.
Hvis det er snakk om en fremskutt tømming, vil du kun bli belastet et transportgebyr, da volumet allerede dekkes av de faste slamavgiftene.

Normalt vil de fleste slamtanker tømmes til visse tider på året, avhengig av hvilket behov du har. Hvis du ofte bestilles ekstra tømming på eiendommen din, anbefales det å øke tømmefrekvensen gjennom de faste slamavgiftene.

Priser fra 1/1-2019
Slamtømming 2019
Type tjeneste Inkl. mva
Grunngebyr slamtømming 1318,75
Transportgebyr bil 659,38
Ikke klargjort etter varsel 659,38
Klargjøring etter avtale 659,38
Tømming helg/kveld m/bil 1978,13
Gebyr for tømming m/båt 1318,75
Transport/tilkallingsgebyr m/båt 2637,51
Tømming helg/kveld m/båt 3956,26
Tilfeldig slangeutlegg 30m - 49m 263,75
Tilfeldig slangeutlegg 50m - 69m 527,50
Tilfeldig slangeutlegg 70m - 89m 791,25
Tilfeldig slangeutlegg 90m - 109m 1055,00
Tilfeldig slangeutlegg 110m - 129m 1318,75
Tilfeldig slangeutlegg 130m - 150m 1582,50
Tilfeldig slangeutlegg over 150m 1978,13
Bestilt tømming, min. 4m3 2637,51
Bestilt tømming, 6 m3 3956,26
Bestilt tømming, 8m3 5275,01
Bestilt tømming, 10m3 6593,77

Slamforskrift

Arendal, Grimstad og Froland har utarbeidet en felles slamforskrift som sier noe om behandling av slam og sanitært avløpsvann fra slamanlegg i kommunene.

Slamforskrift (PDF, 266 kB)

 

Kontaktinfo

Agder Renovasjon
Telefon: 37 05 88 00

Kontaktperson i Grimstad kommune
Lars Næss
Telefon 37 25 03 30
E-post: 
postmottak@grimstad.kommune.no