Slam og slamtømming

Hvilke anlegg må tømmes?

Alle septiktanker/slamavskillere og tette tanker skal med i kommunens faste tømmeordning. Dette gjelder også anlegg knyttet til fritidsboliger og anlegg i skjærgården som tidligere har vært unntatt.

Hvem fakturerer slam?

Kommunen fakturerer all tømming av slam, slangeutlegg, transport og behandling av slam. Tjenester som spyling og rørinspeksjon faktureres av tømmefirma.

Hva koster slamtømming?

Grunngebyret for slamtømming (G) vedtas hvert år av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Dette gebyret er ikke prisen for én tømming, men derimot prisen man må betale årlig, for å få tømt et anlegg på 4 m3 hvert annet år i fast tømmerute.  

Ekstra slamtømming

En ekstra tømming av slamtank og/eller minirenseanlegg betyr at du som kunde selv har bestilt tømming. Ved ekstra tømming må du betale transportgebyr og gebyr for tømt mengde, fordi tømmingen skjer utenom fastsatte tider og henteruter.
Hvis det er snakk om en fremskutt tømming, vil du kun bli belastet et transportgebyr, da volumet allerede dekkes av de faste slamavgiftene.

Normalt vil de fleste slamtanker tømmes til visse tider på året, avhengig av hvilket behov du har. Hvis du ofte bestilles ekstra tømming på eiendommen din, anbefales det å øke tømmefrekvensen gjennom de faste slamavgiftene.

Slamtømming 2018 Priser fra 1/1-2018
Type tjeneste Inkl. mva
Grunngebyr slamtømming 1418,00
Transportgebyr bil 709,01
Ikke klargjort etter varsel 709,01
Klargjøring etter avtale 709,01
Tømming helg/kveld m/bil 2127,02
Gebyr for tømming m/båt 2836,03
Transport/tilkallingsgebyr m/båt 2836,03
Tømming helg/kveld m/båt 4254,04
Tilfeldig slangeutlegg 30m - 49m 283,60
Tilfeldig slangeutlegg 50m - 69m 567,21
Tilfeldig slangeutlegg 70m - 89m 850,81
Tilfeldig slangeutlegg 90m - 109m 1134,41
Tilfeldig slangeutlegg 110m - 129m 1418,01
Tilfeldig slangeutlegg 130m - 150m 1701,62
Tilfeldig slangeutlegg over 150m 22127,02
Bestilt tømming, min. 4m3 2836,03
Bestilt tømming, 6 m3 4254,04
Bestilt tømming, 8m3 5672,06
Bestilt tømming, 10m3 7090,07

Slamforskrift

Arendal, Grimstad og Froland har utarbeidet en felles slamforskrift som sier noe om behandling av slam og sanitært avløpsvann fra slamanlegg i kommunene.

Slamforskrift (PDF, 266 kB)

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Agder Renovasjon
Telefon: 37 05 88 00

Kontaktperson i Grimstad kommune
Bjørn André Christiansen
Telefon 37 25 03 07