Utslippstillatelse fra private avløpsanlegg

Slik søker du

I følge Forurensningsforskriften kapittel 12, skal det sendes søknad om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Dette gjelder både for endring av eksisterende og etablering av nye avløpsanlegg.
 
Man kan ikke søke selv, anlegget må prosjekteres og søknaden må fylles ut av et fagkyndig foretak.

Du finner mer informasjon på www.avlop.no.
 

Hva koster det?

Se oversikt over byggesaksgebyrer.

Kontaktinfo

Rådhuset - og byggesakstorget - er stengt fram til 15. august.
I mellomtiden må du kontakte saksbehandler eller ringe kommunens sentralbord på telefon 37 25 03 00.

E-post:
byggesakstorget@grimstad.kommune.no
postmottak@grimstad.kommune.no

Åpningstider

Byggesakstorget  er stengt fram til 15. august 2020.