Vanningsrestriksjoner

Det er for tiden ikke vanningsrestriksjoner i Grimstad kommune.

Ved vanningsrestriksjoner gjelder følgende:

Vanningsdager for hagevanning

Abonnentene inndeles for hagevanning i grupper etter første bokstav i etternavnet. Dersom abonnenten har flere etternavn, er det siste etternavn til den som mottar faktura for kommunale eiendomsgebyrer, som gjelder.

  • Fra P t.o.m. Å: tirsdag og fredag
  • Fra A t.o.m. G: onsdag og lørdag
  • Fra H t.o.m. O: mandag og torsdag

Det er tillatt å vanne inntil fire timer pr. vanningsdag i tidsrommet fra kl. 16.00 – 22.00.

Det er tillatt å vanne med vanlig hageslange påkoplet 1 spreder pr. abonnent.
Vanning med åpen slange er ikke tillatt.

Vi ber til alle våre abonnenter om at reglene over følges lojalt, slik at alle får nok vann og tilstrekkelig vanntrykk for vanlig forbruk.

Abonnenter som ikke overholder restriksjonene, kan risikere å få gebyr for ulovlig vanning.

Fant du det du lette etter?