Vanningsrestriksjoner

Ved vanningsrestriksjoner gjelder bestemmelsene som er listet opp under. Det kan imidlertid hende at det innføres begrensinger både i vanningstider og hva du kan vanne med (spreder, håndholdt slange osv). I slike tilfeller vil den gjeldende informasjonen ligge i en informasjonsboks på toppen av denne siden.

Vanningsdager for hagevanning

For hagevanning inndeles abonnentene i grupper etter første bokstav i etternavnet. Dersom abonnenten har flere etternavn, er det siste etternavn til den som mottar faktura for kommunale eiendomsgebyrer, som gjelder.

  • Fra H t.o.m. O: tirsdag og fredag
  • Fra P t.o.m. Å: onsdag og lørdag
  • Fra A t.o.m. G: mandag og torsdag

Det er tillatt å vanne inntil fire timer pr. vanningsdag i tidsrommet fra kl. 16.00 – 22.00.

Det er tillatt å vanne med vanlig hageslange påkoplet 1 spreder pr. abonnent.
Vanning med åpen slange er ikke tillatt.
Når det ikke vannes skal slangen være frakoblet utekran, slik at det er enkelt å kontrollere at det ikke vannes.
Det er ikke tillatt å vanne med svetteslange så lenge det er hagevanningsrestriksjoner.
Det er tillatt å vanne med vannkanne alle dager.

Vi ber alle våre abonnenter om at reglene følges lojalt, slik at alle får nok vann og tilstrekkelig vanntrykk for vanlig forbruk.

Abonnenter som ikke overholder restriksjonene, kan risikere å få gebyr for ulovlig vanning.

Fant du det du lette etter?

Det er for tiden ingen vanningsrestriksjoner i Grimstad kommune.