Vanningsrestriksjoner

Ved vanningsrestriksjoner gjelder bestemmelsene som er listet opp under. Det kan imidlertid hende at det innføres begrensinger både i vanningstider og hva du kan vanne med (spreder, håndholdt slange osv). I slike tilfeller vil den gjeldende informasjonen ligge i en informasjonsboks på toppen av denne siden.

Vanningsdager for hagevanning

Abonnentene inndeles for hagevanning i grupper etter første bokstav i etternavnet. Dersom abonnenten har flere etternavn, er det siste etternavn til den som mottar faktura for kommunale eiendomsgebyrer, som gjelder.

  • Fra A t.o.m. G: tirsdag og fredag
  • Fra H t.o.m. O: onsdag og lørdag
  • Fra P t.o.m. Å: mandag og torsdag

Det er tillatt å vanne inntil fire timer pr. vanningsdag i tidsrommet fra kl. 16.00 – 22.00.

Det er tillatt å vanne med vanlig hageslange påkoplet 1 spreder pr. abonnent.
Vanning med åpen slange er ikke tillatt.
Når det ikke vannes skal slangen være frakoblet utekran, slik at det er enkelt å kontrollere at det ikke vannes. Det er ikke tillatt å vanne med svetteslange når hagevanningsrestriksjoner er innført.
Det er tillatt å vanne med vannkanne alle dager.

Vi ber alle våre abonnenter om at reglene følges lojalt, slik at alle får nok vann og tilstrekkelig vanntrykk for vanlig forbruk.

Abonnenter som ikke overholder restriksjonene, kan risikere å få gebyr for ulovlig vanning.

Abonnentene inndeles i grupper etter første bokstav i etternavnet. Der abonnenten har flere etternavn er det siste etternavn til den som mottar faktura for kommunale eiendomsgebyrer som gjelder.

Fant du det du lette etter?

19/7-18: Det totale vanningsforbudet er opphevet, men det er fremdeles restriksjoner

Arbeidet på vannanlegget er nå over og alle som har kommunalt drikkevann levert fra Grimstad kommune, kan være sikre på at dette holder topp kvalitet. Vannforbruket i Grimstad er høyt og situasjonen prekær, slik at vi inntil videre må ha vanninsgsrestriksjoner. Hagevanning er kun tillatt med håndholdt slange på vanningsdagene inntil annen beskjed blir gitt. Oppdatering vil bli gitt på nettsidene våre og på Facebook.
Vi gjør også oppmerksom på at det er etternavn på mottaker av kommunale avgifter som har innvilget vanningsdager.

Jordbruksvanning tillates ihht vanlige restriksjoner. Grimstad kommune ber om at vanningsrestriksjonene blir respektert, slik at bøndene er sikret vann.