Det er for tiden ikke vanningsrestriksjoner. 

Vanningsrestriksjoner

Ved vanningsrestriksjoner gjelder bestemmelsene som er listet opp under. 

Vanningsdager for hagevanning

For hagevanning inndeles abonnentene i grupper etter første bokstav i etternavnet. Dersom abonnenten har flere etternavn, er det siste etternavn til den som mottar faktura for kommunale eiendomsgebyrer, som gjelder.

  • Fra H t.o.m. O: tirsdag og fredag
  • Fra P t.o.m. Å: onsdag og lørdag
  • Fra A t.o.m. G: mandag og torsdag

Det er ikke tillatt å vanne på søndager.
På vanningsdagen er det tillatt å vanne fra kl. 17.00 – 21.00.

Det er tillatt å vanne med vanlig hageslange påkoplet 1 spreder eller 1 svetteslange pr. abonnent.
Vanning med åpen slange er ikke tillatt.
Når det ikke vannes skal slangen være frakoblet utekran, slik at det er enkelt å kontrollere at det ikke vannes.

Det er tillatt å vanne med vannkanne alle dager. Vann skal hentes direkte fra utekran, ikke via slange.

Vi ber til alle våre abonnenter om at reglene over følges lojalt, slik at alle får nok vann og tilstrekkelig vanntrykk for vanlig forbruk.
Abonnenter som ikke følger vanningsrestriksjonene, kan risikere å få gebyr for ulovlig vanning.

Endringer i vanningsrestriksjonene vil bli annonsert på kommunens hjemmeside og Facebookside.
Ved eventuelle spørsmål kontakt Grimstad kommunes sentralbord - telefon 37 25 03 00

Vanningsrestriksjoner for jordbruksvanning

Ved innføring av vanningsrestriksjoner for jordbruket, gjelder følgende:

Jordbruksvanning er bare tillatt om natten mellom kl. 22.00 og kl. 07.00.
Dersom vannforbruket blir lavere, kan det bli tillatt med jordbruksvanning hele døgnet.

Vi ber alle våre abonnenter om at reglene over følges lojalt, slik at alle får nok vann og tilstrekkelig vanntrykk for vanlig forbruk.

Abonnenter som ikke overholder restriksjonene, kan risikere å få gebyr for ulovlig vanning.