Vanningsrestriksjoner

Ved vanningsrestriksjoner gjelder følgende:

Vanningsdager for hagevanning

Abonnentene inndeles for hagevanning i grupper etter første bokstav i etternavnet. Dersom abonnenten har flere etternavn, er det siste etternavn til den som mottar faktura for kommunale eiendomsgebyrer, som gjelder.

  • Fra A t.o.m. G: tirsdag og fredag
  • Fra H t.o.m. O: onsdag og lørdag
  • Fra P t.o.m. Å: mandag og torsdag

Det er tillatt å vanne inntil fire timer pr. vanningsdag i tidsrommet fra kl. 16.00 – 22.00.

Det er tillatt å vanne med vanlig hageslange påkoplet 1 spreder pr. abonnent.
Vanning med åpen slange er ikke tillatt.
Når det ikke vannes skal slangen være frakoblet utekran, slik at det er enkelt å kontrollere at det ikke vannes. Det er ikke tillatt å vanne med svetteslange når hagevanningsrestriksjoner er innført.
Det er tillatt å vanne med vannkanne alle dager.

Vi ber alle våre abonnenter om at reglene følges lojalt, slik at alle får nok vann og tilstrekkelig vanntrykk for vanlig forbruk.

Abonnenter som ikke overholder restriksjonene, kan risikere å få gebyr for ulovlig vanning.

Abonnentene inndeles i grupper etter første bokstav i etternavnet. Der abonnenten har flere etternavn er det siste etternavn til den som mottar faktura for kommunale eiendomsgebyrer som gjelder.

Fant du det du lette etter?

19/5-18: Vanningsrestriksjoner på hagevanning og jordbruksvanning

Vannforbruket er nå steget så sterkt at det må innføres vanningsrestriksjoner både for hagevanning og jordbruksvanning.
Jordbruksvanning er heretter bare tillatt om natten mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Dersom vannforbruket blir mindre, kan det bli tillatt med jordbruksvanning hele døgnet.