Vannmåler

Vannmåleren viser vannforbruket ditt. Kort for vannmåleravlesning sendes ut i november hvert år. Det inneholder informasjonen du trenger for å kunne lese av målere.

Slik leser du av vannmåleren

Brev om vannmåleravlesning sendes ut til de abonnentene som er registrert med vannmåler på eiendommen. Brevet inneholder påloggingsident og PIN- kode som er nødvendig for pålogging.
(Vannmåleravlesningen er bare åpen i det tidsrommet som er oppgitt i avlesningskortet).

Vannmåleravlesning

Det vil også være mulig å sende inn måleravlesning på samme måte som tidligere, det vil si ved å sende svarslippen i posten eller sende å sende vannmålerstanden på e-post.

Hva koster det?

Oversikt over vann- og avløpsgebyrer

Slik får du vannmåler

Dersom du ønsker å installere vannmåler, må du kontakte en godkjent rørlegger som ordner med den nødvendige kontakten med kommunen. Vannmåleren leies ut av kommunen og installeres av godkjent rørlegger. Boligeieren betaler for installasjon og årlig leie avmåleren.

Søknad om vannmåler

Innmelding av (søknad om) vannmåler til kommunen gjøres elektronisk av godkjent rørlegger.
Lenke til informasjonsside for rørleggere.

Må jeg ha vannmåler?

Alle næringsbygg, kombinerte bygg (bolig/næring), boligbygg over 500m2, bygg med 3 eller flere boenheter, eller eiendom med svømmebasseng over 5m3,skal ha vannmåler.

Forskrift om vann og avløp

Lenke til forskrift (PDF, 712 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Solveig Sauvik
Konsulent

Telefon: 37 25 03 51
Epost: gebyr@grimstad.kommune.no