Vannmåler

Vannmåleren viser vannforbruket ditt. Kort for vannmåleravlesning sendes ut i oktober hvert år. Det inneholder informasjonen du trenger for å kunne lese av målere.

Slik leser du av vannmåleren

Melding om vannmåleravlesning sendes ut til de abonnentene som er registrert med vannmåler på eiendommen. Brevet inneholder avtale-ID og målepunkt-ID som er nødvendig for pålogging.
(Vannmåleravlesningen er bare åpen i det tidsrommet som er oppgitt i avlesningskortet).

Vannmåleravlesning

Du kan registrere vannmålerstanden direkte i fagsystemet ved å følge lenken over.
Har du fått avlesningskort i posten, kan du sende avlesningskortet som brev. Kortet er ferdig frankert og fylt ut med riktig adresse.

Dersom du ønsker å få avlesningskortet for 2019 sendt på e-post eller som SMS, kan du krysse av for dette når du har logget deg inn på lenken over.  

Hva koster det?

Oversikt over vann- og avløpsgebyrer

Slik får du vannmåler

Dersom du ønsker å installere vannmåler, må du kontakte en godkjent rørlegger som ordner med den nødvendige kontakten med kommunen. Vannmåleren leies ut av kommunen og installeres av godkjent rørlegger. Boligeieren betaler for installasjon og årlig leie avmåleren.

Søknad om vannmåler

Innmelding av (søknad om) vannmåler til kommunen gjøres elektronisk av godkjent rørlegger.
Lenke til informasjonsside for rørleggere.

Må jeg ha vannmåler?

Alle næringsbygg, kombinerte bygg (bolig/næring), boligbygg over 500m2, bygg med 3 eller flere boenheter, eller eiendom med svømmebasseng over 5m3,skal ha vannmåler.

Forskrift om vann og avløp

Lenke til forskrift (PDF, 712 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Solveig Sauvik
Førstekonsulent

Telefon: 37 25 03 51
Epost: postmottak@grimstad.kommune.no