Vannmålerinformasjon

Muligheten for å måle vannmålerstanden er stengt.
Nytt vannmåleroppgjør er høsten 2023. 

Vannmåleren viser vannforbruket ditt. Avlesningskort sendes ut i oktober hvert år. Kortet inneholder informasjonen du trenger for å kunne lese av målere.

Slik leser du av vannmåleren

Melding om vannmåleravlesning sendes ut til de abonnentene som er registrert med vannmåler på eiendommen. Brevet inneholder avleser-ID og vannmåler-ID som er nødvendig for pålogging.
Vannmåleravlesningen er bare åpen i det tidsrommet som er oppgitt i avlesningskortet. 

Vannmåleravlesing

Det blir foretatt tvungen avlesning av de vannmålerne der det ikke er levert inn avlesningskort.
Dersom noen fra kommunen må lese av vannmåleren din, vil du få et avlesningsgebyr på 1000 kroner.

Hvis du av en eller annen grunn ikke har sendt inn avlesningskort for vannmåler innen fristen, kan du ta kontakt med Grimstad kommune.

 

 

Hva koster det?

Oversikt over vann- og avløpsgebyrer

Slik får du vannmåler

Dersom du ønsker å installere vannmåler, må du kontakte en godkjent rørlegger som ordner med den nødvendige kontakten med kommunen. Vannmåleren leies ut av kommunen og installeres av godkjent rørlegger. Boligeieren betaler for installasjon og årlig leie av måleren.

Søknad om vannmåler

Innmelding av (søknad om) vannmåler til kommunen gjøres elektronisk av godkjent rørlegger.
Lenke til informasjonsside for rørleggere.

Hvem må ha vannmåler?

Alle næringsbygg, kombinerte bygg (bolig/næring), boligbygg over 500m2, bygg med 3 eller flere boenheter, eller eiendom med svømmebasseng over 5 m3, skal ha vannmåler.

Unngå lekkasje

Vi oppfordrer alle å undersøke om det er lekkasjer i rør eller installasjoner.
For å finne ut av dette: Steng alle tappekraner og kontroller om vannmåleren fortsatt viser forbruk. Dersom du ser bevegelse i vannoverflaten eller du hører at toalettet ”suser”, har du lekkasje.
Selv små lekkasjer kan over tid medføre store kostnader.

Unngå vannlekkasje - priser 2023
Installasjon Merforbruk vann
(m3/år)*
Merkostnad vann
(kr/år)
Merkostnad avløp
(kr/år)
Dryppende kran
(ca 1 drypp/sek)
10 107 147
Rennende kran
(tynn stråle)
50 537 736
Lekkasje i WC -cisterne (ikke synlig) 100 1 073 1 471
Lekkasje i WC-cisterne (synlig) 200 2 146 2 942
Lekkasje i WC-cisterne (urolig overflate) 400 4 292 5 884

*1 m3 = 1 000 liter. Kostnadene gjelder for Grimstad kommunes vannpriser i 2023.
Vann kr. 10,73 pr. m3 og avløp kr. 14,71 pr. m3 inkl. mva.

Egenkontroll av vannmåler (PDF, 712 kB)

Jordbruksvanning

Dersom du skal bruke vann fra kommunalt ledningssystem til jordbruksvanning,  må du sende søknad på forhånd. 
Frist for å søke er 1. mars 2023.

Søke om jordbruksvanning

Forskrift om vann og avløp

Lenke til forskrift (PDF, 712 kB)

Kontaktinfo

Søke om vannmåler

Jon Kristian Jørgensen
Kommunaltekniske tjenester
Telefon 41 19 34 87

Spørsmål om faktura

Solveig Sauvik
Faktura- og gebyravdelingen 
Telefon 90 62 69 79

Bjørn André Christiansen
Faktura- og gebyravdelingen
Telefon 90 84 74 08

E-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Jordbruksvanning

Geir Knudsen
Telefon 37 25 04 39
Send e-post 

Geir Mostad
Mobil 95 90 27 45 
Send e-post