Vannmålerinformasjon

Vannmåleren viser vannforbruket ditt. Avlesningskort sendes ut i oktober hvert år. Kortet inneholder informasjonen du trenger for å kunne lese av målere.

Slik leser du av vannmåleren

Melding om vannmåleravlesning sendes ut til de abonnentene som er registrert med vannmåler på eiendommen. Brevet inneholder avleser-ID og vannmåler-ID som er nødvendig for pålogging.
Vannmåleravlesningen er bare åpen i det tidsrommet som er oppgitt i avlesningskortet. 

Svarfrist for avlesning er 17. oktober  2022

Vannmåleravlesing

I uke 45 i 2022 vil det bli foretatt tvungen avlesning av de vannmålerne der det ikke er levert inn avlesningskort.
Dersom noen fra kommunen må lese av vannmåleren din, vil du få et avlesningsgebyr på 1000,- kroner.

Hvis du av en eller annen grunn ikke har sendt inn avlesningskort for vannmåler innen fristen, kan du ta kontakt med Grimstad kommune.

Vannmåler - Klikk for stort bilde

Hva koster det?

Oversikt over vann- og avløpsgebyrer

Slik får du vannmåler

Dersom du ønsker å installere vannmåler, må du kontakte en godkjent rørlegger som ordner med den nødvendige kontakten med kommunen. Vannmåleren leies ut av kommunen og installeres av godkjent rørlegger. Boligeieren betaler for installasjon og årlig leie avmåleren.

Søknad om vannmåler

Innmelding av (søknad om) vannmåler til kommunen gjøres elektronisk av godkjent rørlegger.
Lenke til informasjonsside for rørleggere.

Må jeg ha vannmåler?

Alle næringsbygg, kombinerte bygg (bolig/næring), boligbygg over 500m2, bygg med 3 eller flere boenheter, eller eiendom med svømmebasseng over 5m3,skal ha vannmåler.

Unngå lekkasje

Vi oppfordrer alle å undersøke om det er lekkasjer i rør eller installasjoner.
For å finne ut av dette: Steng alle tappekraner og kontroller om vannmåleren fortsatt viser forbruk. Dersom du ser bevegelse i vannoverflaten eller du hører at toalettet ”suser”, har du lekkasje.
Selv små lekkasjer kan over tid medføre store kostnader.

Unngå vannlekkasje priser 2022
Installasjon Merforbruk vann
(m3/år)*
Merforbruk vann
(kr/år)
Merforbruk avløp
(kr/år)
Dryppende kran
(ca 1 drypp/sek)
10 84 138
Rennende kran
(tynn stråle)
50 419 691
Lekkasje i WC -cisterne (ikke synlig) 100 837 1381
Lekkasje i WC-cisterne (synlig) 200 1674 2762
Lekkasje i WC-cisterne (urolig overflate) 400 3348 5524

*1 m3 = 1 000 liter. Kostnadene gjelder for Grimstad kommunes vannpriser i 2022.
Vann kr. 8,37 pr. m3 og avløp kr. 13,81 pr. m3 inkl. mva.

Jordbruksvanning

Dersom du skal bruke vann fra kommunalt ledningssystem til jordbruksvanning,  må du sende søknad på forhånd. 
Frist for å søke er 1. april 2022.

Søke om jordbruksvanning

Forskrift om vann og avløp

Lenke til forskrift (PDF, 712 kB)

Kontaktinfo

Vannmåler

Bjørn André Christiansen
Leder 
Faktura- og gebyravdelingen
Telefon 90 84 74 08

E-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Solveig Sauvik
Førstekonsulent
Faktura- og gebyravdelingen 
Telefon 37 25 03 00

Jordbruksvanning

Geir Knudsen
Telefon 37 25 04 39
Send e-post 

Geir Mostad
Mobil 959 02 745 
Send e-post