Vannmålerinformasjon

Vannmåleren viser vannforbruket ditt. Kort for vannmåleravlesning sendes ut i oktober hvert år. Det inneholder informasjonen du trenger for å kunne lese av målere.

Slik leser du av vannmåleren

Melding om vannmåleravlesning sendes ut til de abonnentene som er registrert med vannmåler på eiendommen. Brevet inneholder avtale-ID og målepunkt-ID som er nødvendig for pålogging.
(Vannmåleravlesningen er bare åpen i det tidsrommet som er oppgitt i avlesningskortet).

Vannmåleravlesing

Lenken for å registrere inn vannmåleravlesing stengt for 2018.
I uke 50 i 2018 vil det blir foretatt tvungen avlesning av de vannmålerne der det ikke er levert inn avlesningskort.
Dersom noen fra kommunen må lese av vannmåleren din, vil du få et avlesningsgebyr på 1000,- kroner.

Hvis du av en eller annen grunn fremdeles ikke har sendt inn avlesningskort for vannmåler, ta kontakt med Grimstad kommune.

Vannmåler - Klikk for stort bilde

Hva koster det?

Oversikt over vann- og avløpsgebyrer

Slik får du vannmåler

Dersom du ønsker å installere vannmåler, må du kontakte en godkjent rørlegger som ordner med den nødvendige kontakten med kommunen. Vannmåleren leies ut av kommunen og installeres av godkjent rørlegger. Boligeieren betaler for installasjon og årlig leie avmåleren.

Søknad om vannmåler

Innmelding av (søknad om) vannmåler til kommunen gjøres elektronisk av godkjent rørlegger.
Lenke til informasjonsside for rørleggere.

Må jeg ha vannmåler?

Alle næringsbygg, kombinerte bygg (bolig/næring), boligbygg over 500m2, bygg med 3 eller flere boenheter, eller eiendom med svømmebasseng over 5m3,skal ha vannmåler.

Unngå lekkasje

Vi oppfordrer alle å undersøke om det er lekkasjer i rør eller installasjoner.
For å finne ut av dette: Steng alle tappekraner og kontroller om vannmåleren fortsatt viser forbruk. Dersom du ser bevegelse i vannoverflaten eller du hører at toalettet ”suser”, har du lekkasje.
Selv små lekkasjer kan over tid medføre store kostnader.

Tabellen under viser hvilke ekstrakostnader ulike typer lekkasje kan medføre. Kostnadene er basert på Grimstad kommunes vannpriser i 2019. Vann kr. 6,55 pr. m3 og avløp kr. 10,59 pr. m3 inkl. mva.
Unngå vannlekkasje priser 2019
Installasjon Merforbruk vann
(m3/år)*
Merforbruk vann
(kr/år)
Merforbruk avløp
(kr/år)
Dryppende kran
(ca 1 drypp/sek)
10 66,- 106,-
Rennende kran
(tynn stråle)
50 328,- 529,-
Lekkasje i WC -cisterne (ikke synlig) 100 655,- 1059,-
Lekkasje i WC-cisterne (synlig) 200 1310,- 2118,-
Lekkasje i WC-cisterne (urolig overflate) 400 2620,- 4236,-

Forskrift om vann og avløp

Lenke til forskrift (PDF, 712 kB)

Kontaktinfo

Solveig Sauvik
Førstekonsulent

Telefon: 37 25 04 51
Epost: postmottak@grimstad.kommune.no