Brøyteroder

Eide:  Homborhave, Jordvardeveien, Høyfjell, Johan Markussenvei, Ospelia Syd og Nord, Homborsund brygge, renseanlegget. 
Gang- og sykkelvei: Johan Markussensvei - Jordvarde - Ospelia S og N, Svennevigveien. 

Ansvarlig: Jan Helge Lovisenro
Telefon 900 97 393

Randulf Hansensvei, Verkstedveien, Boes Bakke, Dr. Crawfordsvei, Skudeveien, Jordenebakken, Jordene, Skippergata, Judehavskleiva, Trålumbakken, Trålumheia, Lauvåsveien, Feviktoppen- Liaveien, Randvikåsen, Randvikveien.
Gang- og sykkelveier: Liaveien - Lauvåsen, Skudeveien - Skippergata, Lauvåsen - Lauvåsen - Tykkåsen.
Fortau: Randuf Hansenvei, Judehavskleiva, Storesandsveien, Feviktoppen Liaveien.

Ansvarlig: Øystein Pedersen
Telefon 911 77 766

Hauslandveien, Tykkåsen, Ormåsen, Furufjell, Skibberhei, Brattemoen, Strandtopppen, Østre Moåsen, Vestre Moåsen, Bringsverdmoen, Spedalen, Skoleveien, Bringsverdveien, Gml. kirkevei, Vindveien.
Gang- og sykkelvei: Brattemoen - G/S vei, Hausland - Brattemoen, Tykkåsen Lauvåsen,Skibberhei - Tykkåsen, Tykkåsen - Rv. 420, Bringsverdmoen - Fjære skole, Gml. kirkevei - Rv. 420.
Fortau: Strandtoppen, Bringsverdveien. 

Ansvarlig: Jon Kristian Fiære
Telefon 905 29 953

Haugenes, Bussnuplass, Snarveien, Krokveien, Omveien, Mellomveien, Barlinda, Svartedabbe, Ruarkerveien, Bregneveien, Trolldalsveien, Trolldalstun, Trolldalslia, 
Gang- og sykkelveier:
Haugenes 3 - Snarveien, Haugenesveien 5 - Barlinda, Trolldalsveien - Bregneveien, Trolldalstun - Trolldalslia, Krokveien - Ruakerveien.
Fortau: Haugenesveien.

Ansvarlig: Øystein Pedersen
Telefon 911 77 766

Holbekk, Rore Hageby, Bergemoveien, Prestegårdsveien, Hansplassveien, Hommdalsskogen, Sandvadheia, Wiggo Ullmannsvei, Lauråslia, Torjus Hansensvei
Gang- og sykkelvei: Prestegårdsskogveien, Holbekk Gjærbrønnveien.
Fortau: Bergemoveien

Ansvarlig: Ødegårdens planteskole
Telefon 908 60 707

 

Holvika-området: Myrsvingen, Havgløttveien, Skjærgårdsveien, Langemyrjordet. 

Ansvarlig: Grimstad kommune Tlf. 37 25 03 00 

Inntjore: Inntjore, Reddal sand, og gang- og sykkelvei

Ansvarlig: Ødegårdens planteskole
Telefon 908 60 707

Lia/Vik/Moy:  Grefstadveien og Kleppekjærveien.

Ansvarlig: Ødegården planteskole
Telefon 908 60 707

Myråsen: Vei 1, Myråsen, Karenveien, Helvikåsen, Toraldåsen, Tuftene, Torvåsen, Ronnengåsen, Sauehaven,Reddal, Inntjore.
Gang- og sykkelvei: Reddalsveien, Prestegårdsveien, Hippen
Fortau: Vei 1.

Ansvarlig: Ødegården planteskole
Telefon 908 60 707

Rode 8 Sentrum: Nord for Storgaten. Dvs. Killegårdsvn., Bieheia, Biodden, Flatefjell, Levermyr, Frivoldveien, pluss Bergekleiva, Holvika.  

Rode 9 Sentrum:  Storgaten og sentrumsgatene syd for Levermyr tom Lillesandsveien.

Rode 10 Sentrum Syd: Grømjordet, Jørgen Bangsgt., Odden, og sydover til og med Grooseåsen Syd.

Ansvarlig: Grimstad kommune
Telefon 37 25 03 00

Østerhus: Østerhusmonen, Gunder Danielsensvei, Langestrand, Moneveien, Vegarveien, Østerhuslien, industriveien, Østerskogen, Skarpenes vei 1 og 2, Bjønneveien, Molkebakken. Gunder Danielsensvei, Moneveien, Vegarveien, Industriveien, Østerskogen, Mollandsveien og Støle boligfelt.

Ansvarlig: PS Anlegg
Telefon 916 42 170

Øvre Landvik: Westermoen, Hålandsveien., Kilandsveien., Hardebergveien.

Ansvarlig: Lars Møretrø
Telefon 915 99 877

Fant du det du lette etter?