Internett i gjestehavnen

Vi tilbyr gratis internett for alle våre båtgjester. Ved ankomst, ta kontakt med havnevertene for å få tildelt brukernavn og passord.

Kontaktinfo

Havnevertene kan kontaktes på
mobil 48 03 98 28 eller VHF kanal 12.