Åpner Arresten parkeringshus for gratis parkering 01.01 - 03.01.

I forbindelse med mye snø og problemer med brøyting på gateplan, åpnes Arresten parkeringshus for gratis parkering fra mandag 01.01 til og med onsdag 03.01.
Vi oppfordrer alle som kan til å unngå gateparkering for å gjøre det mulig for brøytemannskap å brøyte snø uten hindring fra biler.