Ukraina
Informasjon om kommunes arbeid for å hjelpe flyktninger som kommer til Grimstad.

Koronainformasjon

Nyheter

  • Vanningsrestriksjoner på jordbruksvanning

    På grunn av ekstremt høyt vannforbruk, er det utfordringer med å opprettholde trykket hos enkelte abonnenter og fylling av høydebassengene. Det er derfor innført vanningsrestriksjoner på jordbruksvanningen, og det er nå kun tillatt med jordbruksvanning fra kl 22-07.