Nyheter

  • 9,2 milloner kroner til sykkeltiltak i Grimstad

    Regjeringen la mandag 20. februar fram en oversikt over bevilgning til gang- og sykkeltiltak. Kommuner og fylkeskommuner kan søke statlige midler til tiltak som vil fremme sykkel og gange. Kommuner med sykkelbyavtale og vedtatt hovedplan for sykkel, prioriteres. I oversikten går det fram at regjeringen i 2017 har bevilget 122 millioner kroner til tiltak som skal tilrettelegge for økt sykkelbruk. Aust- Agder har blitt høyt prioritert og får 10,625 millioner kroner, av disse går 9,2 millioner kroner til tiltak i Grimstad!
Login for redigering