Velkommen til Grimstad kommune

Politikk, innsyn og medvirkning

Følg med på hva som skjer i lokaldemokratiet. Det er direkteoverføring fra kommunestyret, formannskapet, kontrollutvalget og plan- og miljøutvalget.

Fevikplanen – oppstart av planarbeid

Det skal utarbeides en overordnet plan for Fevik. Oppstart av planarbeidet er nå i gang. Frist for innspill er satt til 20. april 2024. 

Mer informasjon om Fevikplanen