Nyheter

  • Informasjonsmøte for kommunedelplan E18 Dørdal – Grimstad

    Grimstad kommune inviterer til åpent informasjonsmøte for kommunedelplan E18 Dørdal – Grimstad i forbindelse med at planen er lagt ut på offentlig ettersyn. Møtet blir mandag 29. april kl 18-20 på Dahlske videregående skole. Nye Veier og deres rådgivere kommer og presenterer planforslaget.