Nyheter

  • Folkemøte om utviklingen av Torskeholmen

    På møtet vil de fire mulighetsstudiene presenteres, bedømmelseskomiteen vil presentere sin anbefaling og det vil være mulighet for å stille spørsmål. Møtet holdes på biblioteket tirsdag 18. desember kl 18.