Nyheter

  • Overrekkelse av Kulturprisen 2016 til GTIF

    Kultur- og miljøutvalget vedtok i sitt møte 24.august at årets kulturpris skal tildeles Grimstad Turn- og Idrettsforening for deres store engasjement for et godt idrettstilbud til barn og unge. Prisen vil bli delt ut på GTIF’s tradisjonelle juleoppvisning i Iglandhallen søndag 4. desember kl 11 av varaordfører Per Svenningsen og leder av Kultur- og miljøutvalget Rafik Ben A. Rajili.
Login for redigering