Velkommen til Grimstad kommune

Politikk, innsyn og medvirkning

Følg med på hva som skjer i lokaldemokratiet. Det er direkteoverføring fra kommunestyret, formannskapet, kontrollutvalget og plan- og miljøutvalget.

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal revideres, og oppstarten av planarbeidet er nå i gang. Har du innspill? Frist for innspill settes til 12. april 2024. 

Les mer om kommuneplanens arealdel

 

Søk barnehageplass

Søknadsfrist er 1. mars for hovedopptak med oppstart i barnehagen høsten 2024.