Nyheter

  • Undervisning og trening for KOLS-pasienter

    Høsten 2018 er det planlagtoppstart av undervisning og trening for KOLS-pasienter. Dette er et tilbud som hovedsaklig er for personer med KOLS-grad I og II, men også pasienter med mild grad III kan delta.