Nyheter

  • Frivillighetsprisen 2020

    Har du forslag til hvem som fortjener frivillighetsprisen? Frivillighetsprisen er en ny pris i 2019. Prisen skal gis til en person bosatt i Grimstad, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for enkeltmennesker og samfunnet.