Nyheter

  • Totalforbudet på aktivitet i skog og annen utmark oppheves

    Oppheving av restriksjoner og forbud gjelder skytebaner og arbeid i skog og annen utmark. Det presiseres at bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som før, og at aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende. Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom.