Nyheter

  • Nødvarsel på mobil

    Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter (Politiet, Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til mobiltelefon din.