Nyheter

  • Vannmåleravlesning 2018

    Frist for avlesning av vannmåler er 5. november 2018. Avlesningskort og informasjon er sendt i posten. I 2017 hadde alle abonnentene mulighet for å velge hvordan de ville få varsel om vannmåleravlesning i 2018. Det betyr at noen får tilsendt varsel i e-post eller på SMS.