Nyheter

  • St. Hans-bål

    Det gis ikke en generell tillatelse for brenning av St. Hans-bål. Hver enkelt må selv vurdere sikkerheten ved å tenne bål, og ta det ansvaret dette innebærer. Det generelle bålforbudet gjelder fortsatt i skog og utmark (15. april – 15. september), men værprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp St. Hans bål på enkelte steder.