Nyheter

  • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2019

    Det kan nå søkes om midler til tiltak for at barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfrist er fredag 10. desember 2018.