Nyheter

  • Ny teknologi kan redde liv

    I Grimstad har velferdsteknologi gjort hverdagen bedre for både pasienter og ansatte. Nattevakten på Frivolltun bo- og omsorgssenter er overbevist om at teknologien har reddet liv. Nå samarbeider Grimstad med de 29 andre kommunene i Agder om mer velferdsteknologi.