Nyheter

  • Spørreundersøkelse og evaluering av Sommergada 2019 i Grimstad sentrum

    Grimstad kommune og Grimstad Min By gjennomførte i sommer Sommergada 2019 i Grimstad sentrum. Det har vært mange og sterke meninger knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Det gjennomføres derfor nå en spørreundersøkelse som grunnlag for evaluering av Sommergada. Vi ønsker gjerne at du tar deg tid til å svare på spørsmålene i dette spørreskjemaet, slik at vi kan danne oss et godt bilde av hvordan sommergata har påvirket deg og din sommer her i Grimstad, og hva vi kan gjøre for å få til et bedre opplegg for neste sommer.