Nyheter

  • Bør du klippe hekken?

    Har du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du selv ansvar for at det er fri sikt. Busker og trær ut i offentlige trafikkområder kan hindre sikt, skjule viktig informasjon eller tvinge myke trafikanter ut i veibanen. Både bilister og myke trafikanter kan utsettes for stor fare.