Brøytemannskapet kjører for fullt

Tirsdag formiddag 2. januar: 
Kriseledelsen i Grimstad kommune var samlet tirsdag formiddag for full statusgjennomgang i forbindelse med det voldsomme snøværet som har herjet de siste dagene.

Deler av kriseledelsen har vært i dialog siden lørdag, men tirsdag formiddag ble hele kriseledelsen involvert for å håndtere situasjonen videre. 

Status i Grimstad er som følger: 

  • Brøytemannskapet kjører for fullt og det går relativt greit å holde veiene åpne. Den største utfordringen er fortauene. Det er også krevende med all manuell måking, slik som inngangspartier og rømningsveier.  All mannskap er i sving. 
  • Det kommer mange telefoner til sentralbordet med spørsmål om brøyting. Det kjøres på med full styrke og all mannskap er i sving.  Det ryddes unna så fort det er mulig å få til.
  • Det er fremdeles gratis parkering i Arresten P-hus, slik at biler kan fjernes fra gateparkering i sentrum. Dette har hatt god effekt og hjelper fremkommeligheten for brøytemannskapet.
  • Vi planlegger å holde skoler, SFO og barnehager åpne i morgen onsdag, men vurderer fortløpende om situasjonen skulle tilsi at det ikke går. Vi kommer med en klar anmodning om å ikke kjøre til skolene med mindre det er strengt nødvendig, og da gjerne samkjøre der det er mulig å få til. Det anbefales også å levere barna litt tidligere enn vanlig hvis det er mulig, slik at ikke alle ankommer samtidig. Dette for å unngå opphoping av biler i snøkaoset.
  • Holviga og Levermyr kunstgressbaner vil ikke bli prioritert for brøting og vil derfor bli stengt inntil videre. 
  • På grunn av store snømengder på taket ble i går svømmehallen midlertidig stengt, det samme gjelder nå også for Fevikhallen, mens det vurdere om det også er nødvendig å stenge Holvigahallen inntil takene er måket. Det gjøres også en vurdering av om Fjære skole må stenges inntil taket er blitt måket. Dette er av sikkerhetshensyn. 
  • Enkelte tjenester har stengt tirsdag. Dette gjelder blant annet Helsestasjonen og Familiesenteret.
  • For helsetjenestene er den største utfordringen nå for hjemmetjenesten og deres fremkommelighet. De kjører nå to i bilene av sikkerhetshensyn, og er utstyrt med firehjulstrekkere. De stolper seg frem og gjør en formidabel innsats for å yte nødvendig helsehjelp. Vi ber om tålmodighet for det tar lengere tid for dem å komme rundt slik det er nå. Ellers er det krevende for mange å komme seg til jobb, og det blir derfor mange lange skift på enkelte og i noen tilfeller utføres også henting/bringing av helsepersonell for å sikre at de kommer seg til jobb.
    – Jeg vil berømme de som står på for å sikre liv og helse for våre innbyggere i en svært krevende situasjon, sier ordfører Beate Skretting.  Hun skryter av alle de som gjør en ekstra  i disse tider. 

– Det er mange som gjør en ekstra innsats nå, og jeg vil takke alle som står på og tar tunge tak. Både i helsetjenestene, brøytemannskaper og andre. Mange strekker seg langt og har lange og tunge dager på jobb, sier hun.

Kriseledelsens største bekymring nå er store strømbrudd.

– Vi så mens kriseledelsen var samlet at det ble meldt inn to feil i Grimstad der til sammen om lag 400 strømkunder er berørt, sier ordføreren. 

Kriseledelsen vil samles igjen i ettermiddag og har løpende dialog ved behov. Det er også god samhandling på tvers av sektorene og alle bistår hverandre til å håndtere situasjonen på en best mulig måte.