Ekstraordinær båndtvang oppheves

Det er nå bestemt at ekstraordinær båndtvang i Grimstad kommune oppheves. 

I begynnelsen av januar ble det innført ekstraordinær båndtvang som følge av  de store snømengdene som kom. På grunn av mildværet den siste tiden, er det nå besluttet å oppheve den ekstraordinære båndtvangen.

Det oppfordres fortsatt til å unngå å forstyrre dyrene unødig. I hundelovens § 4 står det følgende: Hundeholderen skal opptre hensynsfullt. Utenom båndtvangstider kan hunder bare være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader på eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom.