Forsinket utsendelse av faktura for kommunale avgifter

Faktura for kommunale avgifter i desember er forsinket. 

Fakturaen ble sendt ut onsdag 13. desember 2023, med forfall 30. januar 2024.