Gjentar suksessen med Leve Livet

Tidligere i år ble inspirasjonsdagen Leve Livet arrangert for aller første gang. Arrangementet ble godt mottatt, og nå gjentar Grimstad kommune suksessen.

Da arrangementet ble arrangert i vinter, var det kommunens 80-åringer som var invitert. Nå går kommunen enda bredere ut, og inviterer alle over 65 år til sin inspirasjonsdag. Datoen er satt til onsdag 31. mai.

- Vi velger å gå bredere ut denne gangen. Det gjør vi fordi det var mange som tok kontakt etter forrige arrangement, og ga uttrykk for at dette burde flere få ta del i. Denne gangen er det ikke sendt ut invitasjoner, men vi håper at mange får det med seg via plakater og via nyhetsoppslag, sier Sølvi J. Bryn, som er prosjektleder og rådgiver i Utviklingsavdelingen i Grimstad kommune og for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Nok en gang er hun en av dem som er primus motor for arrangementet.

Populære inspirasjonsdager

Arrangementet tidligere i år ble holdt på rådhuset, men denne gangen velger kommunen et annet kommunalt bygg til Leve Livet. Nå inviteres alle over 65 år til å komme til biblioteket for å få inspirasjon, og gode råd.

Grimstad kommune ønsker som kjent at flere eldre skal bo hjemme og være mest mulig selvhjulpne og selvstendige. Tema denne gangen er derfor tips og triks for en sunn aldring, hvordan kan velferdsteknologi være til hjelp i hverdagen. Som en del av dette kommer Silje Marie Jensen, som er prosjektleder for IKT-seniorer Agder. Hun har vært rundt i flere kommuner med informasjon, og det har blitt godt mottatt.

- Vi har til nå gjennomført inspirasjonsdag på bibliotekene i Flekkefjord, Evje og Hornes, Kristiansand og i Birkenes. Inspirasjonsdagene har vært populære for de besøkende, og det har også åpnet nye muligheter for samarbeid på tvers av kommunene, sier hun.

I tillegg vil de fremmøtte også denne gangen få med seg tips og triks fra forebyggende enhet hos Grimstad brann og redning. Biblioteket vil også fortelle om det gode tilbudet de har til aldersgruppen 65+.

Gratis

Sølvi J. Bryn gleder seg til dagen, og håper at det er mange i aldersgruppa 65+ som holder av datoen og kommer.

- Målet med dagen er at innbyggerne skal få informasjon om hva som finnes av teknologi for å kunne bo trygt hjemme. I tillegg er det fint å ha dette arrangementet på biblioteket, slik at vi kan samarbeide på tvers av sektorene i kommunen. Jeg er sikker på at det blir nyttig for de som kommer å også få høre mer om det gode tilbudet som biblioteket har til denne aldersgruppa, sier Sølvi J. Bryn.

Arrangementet Leve Livet er et samarbeid mellom Grimstad bibliotek, Utviklingssenter for hjemmetjenester Agder, pensjonistforbundet, Agder fylkeskommune og regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi.

Arrangementet er gratis, men det kan være lurt å reservere billett. Det gjøres på nettsiden www.billetto.no, eller på biblioteket.