Holder skolene stengt onsdag

Tirsdag ettermiddag 2. januar: 
Vi har besluttet å holde skolene stengt onsdag. Skoleveien er den største utfordringen, samt å holde alle nødutganger åpne. 

Været har forverret seg utover dagen, spesielt den vinden, slik at det nå ikke vurderes mulig å holde åpent skolene med tanke på å sikre trygg fremkommelighet.

Alle de kommunale skolene i Grimstad blir stengt onsdag, dette gjelder også Langemyr. 

Det blir et SFO-tilbud på Fjære for de som trenger det, det vil si for barn med foresatte med samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov. Informasjon vil bli sendt ut så fort som mulig.  

Barnehagene holdes åpne, men vi anmoder om at foresatte vurderer om de kan holde barna hjemme. 

  • Svømmehallen, Fevikhallen, Holvikahallen og Vikhallen holdes stengt. Dette av hensyn til både snø som må skuffes av takene, samt mulighetene til å holde rømningsveier og parkeringsplasser åpne med den vinden og snøføyken som er nå, samt å unngå unødig transport.
  • Biblioteket og Kulturhuset holder stengt inntil videre. Helsestasjonen og Familiesenteret er også stengt. 
  • Hjemmetjenesten prioriterer å levere nødvendig helsehjelp, og ber om forståelse for at det kan forekomme forsinkelser, da fremkommeligheten er krevende. 
  • Vi har alle våre folk ute og brøyter, og må prioritere å holde hovedveiene åpne for fremkommelighet for nødetater og andre samfunnskritiske oppdrag. Alle kommunens tilgjengelige mannskap er ute og måker manuelt på kommunale formålsbygg der det er viktig å holde innganger, nødutganger og parkeringsareal åpne. 


– Uværet vil vare et drøyt døgn til, og vi vil komme oss gjennom dette sammen. Jeg vil oppfordre til å se til naboer og andre som man er bekymret for og som kan ha behov for noen form for hjelp. Det er mange som viser stor omsorg nå og bistår med måking, varer og annet. Det er av enorm stor verdi når situasjonen er så krevende som nå, sier ordfører Beate Skretting.

Ellers er oppfordringen å unngå å legge ut på veien om man kan unngå det.