Nå kan du søke om tilskudd til integreringsarbeid

Grimstad kommune har i år fått tildelt nærmere 500 000 kroner i tilskudd til integreringsarbeid i frivillige organisasjoner. Vi håper på mange søknader om tiltak som kan komme Grimstads innbyggere til gode, sier flyktningekonsulent Marianne Kleiven.

Lokale frivillige organisasjoner kan søke om støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

- Vi ser er blant annet et behov for frivillige som kan hjelpe barn til og fra aktiviteter, som kan hjelpe med aktiviteter for de over 60 år og som kan gi leksehjelp for barn og unge, sier Marianne Kleiven. Hun behandler søknadene om tilskudd sammen med kollega Ida Morken Rasmussen.

Hun nevner også at samfunnsinformasjon til ungdommer, opplæring i digitale ferdigheter, aktivt arbeid mot sosial kontroll og fritidsguide for voksne flyktninger som aktuelle tiltak.

Til nå har flere gode prosjekter fått tilskudd. Blant annet er det satt i gang prosjekter med å hjelpe ungdom ut i arbeid, med flerkulturell damegruppe, med parsellhager, med turer og med informasjon om sosial kontroll.

- Prosjektene har gitt folk med ulik etnisk bakgrunn mulighet til å være sosiale og utveksle erfaringer, noe som er en viktig del av integreringsarbeidet, påpeker Marianne. Nå håper hun og Ida på å få mange søknader.

Du finner informasjon og søknadsskjema på kommunens nettside: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner