Nest best i fylket

Grimstad kommune tar en sterk 2. plass i fylket, og en 28. plass i landet, i NHOs Kommune-NM.

Kommune-NM er i følge NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. I Kommune-NM ser de på fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kåringen er basert på offisiell statistikk. 

Tallene fra NHO ble offentliggjort mandag kveld. På de forskjellige områdeindikatorene scorer Grimstad slik (fylke/nasjonalt):

  • Næringsliv: 3/69
  • Arbeidsmarkedet: 7/183
  • Demografi: 1/16
  • Kompetanse: 2/19
  • Kommuneøkonomi: 4/37

Det er Sola kommune som tar 1. plassen i NHOs Kommune-NM, etterfulgt av Oslo og Bærum. Kristiansand er best av Agder-kommunene, og ligger på plassen foran Grimstad på en 27. plass. 

Ordfører Beate Skretting blir glad når hun hører hvor bra Grimstad gjør det i Kommune-NM.

– Dette er en veldig positiv nyhet! En god utvikling i næringslivet gir god utvikling i samfunnet, og flere arbeidsplasser gir høyere skatteinntekter og dermed bedre tilbud til innbyggerne våre, sier hun. 

Ordføreren mener likevel at kommunen har flere områder å forbedre seg på. 

– Vi har nok sovet litt i timen når det gjelder utvikling av nye næringsarealer, og det arbeidet er nå intensivert. Og så har vi fortsatt en vei å gå med fokus på saksbehandlingstid og forutsigbarhet - men det er veldig positivt å se at mye går i riktig retning. Vi har styrket administrasjonen for å gi bedre service, og det ser vi nå resultater av. Så må vi bare brette opp ermene og opprettholde fokuset på å løfte næringsattraktiviteten i kommunen vår også fremover, sier hun.

Du kan lese mer om Kommune-NM på NHOs nettsider