Ønsker du sommerjobb i år?

Da har du mulighet til å søke sommerjobb i parkavdelingen (utearbeid) i kommunaltekniske tjenester. 

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i plenklipping og kantklipping, luking, vanning og søppeltømming i sentrum, parker og friområder. Det kan være aktuelt med noe arbeid på lørdager og søndager i den mest hektiske perioden. 

Du må minimum være fylt 16 år, og det er en fordel om du har førerkort klasse B for manuelt gir.

Det vi trenger fra deg er en enkel søknad, og informasjon om hvilke tidsrom du eventuelt kan jobbe. Søkere som kan jobbe minimum 6 uker sammenhengende vil bli foretrukket. Det kan ikke påregnes å ha ferie i tidsrommet du er ansatt. 

Attester og vitnemål er ikke nødvendig å sende med i første omgang. Vi har størst behov for sommerhjelp i juni, juli og august, men tidligere start kan være aktuelt. 

Arbeidstid: mandag–fredag fra klokka 07.00–15.00. 

Du kan sende søknaden på e-post til postmottak@grimstad.kommune.no   
Søknaden merkes med «sommerjobb kom. tek. 2024». 

Søknadsfristen er 15. mars 2024.