Siste fra kriseledelsen: Kontroll på situasjonen, men det gjenstår en enormt stor jobb

Kriseledelsen i Grimstad hadde torsdag formiddag et nytt møte for å få en statusoppdatering over arbeidet med å håndtere snøkaoset. 

Alle prosesser har gått som planlagt det siste døgnet og brøytemannskapene og kommunens enheter har kontroll på situasjonen. Det planlegges nå for å gå over til normal drift.

Alle veier og hovedadkomster til kommunale bygg der det er folk er nå åpne. Men det gjenstår en enormt stor jobb med å rydde fortauer, åpne siktsoner i kryss, skuffe frem rømningsveier, ventilasjonsanlegg og rydde uteområder. 

Det leies inn en god del ekstra ressurser. Det har blitt gjort for ekstra kapasitet på brøyting og det vil gjøres fremover for ekstra kapasitet for snørydding. For å illustrere det så har vi de siste dagene kjørt på med om lag 30 prosent mer ressurser i forhold til et vanlig kraftig snøfall.

For å bli kvitt all snøen ser vi ingen annen mulighet enn å dumpe den i sjøen, noe som ikke er ønskelig, men lov.  

Skade på Fjære skole

Grunnet de enorme mengdene med snø som er kommet, så mottar kommunen svært mange henvendelser fra private om bistand, men vi må prioritere liv og helse, sikre trygg fremkommelighet og å gjenåpne skoler og barnehager.

Det har oppstått en mindre skade på Fjære skole der en glassvegg i underetasjen er presset inn av snømassene. Det er ingen dramatikk rundt dette, og det vil utbedres. 

Vi ser nå at det var fornuftig å holde skolene stengt til over helgen, slik at vi kan sikre at det er trygt og sikkert for elevene våre å vende tilbake. Også med trygge uteområder for dem å oppholde seg i.

Trenger frivillige

Kommunen får mange henvendelser fra innbyggere som ber om hjelp til tjenester som transport, handling og snørydding. Vi ønsker i den forbindelse å sette personer som har et stort behov for hjelp, men ingen som kan hjelpe, i kontakt med frivillige som kan bistå. Vi ber derfor nå om at de som kan være med å hjelpe andre registrerer seg på et skjema, slik at vi kan ta kontakt med dem ved behov. Dette skjemaet finner du på kommunes hjemmeside. 

De som har et stort behov for hjelp, men ingen som kan hjelpe, kan ringe dette telefonnummeret: 94 81 80 55

Godt samarbeid

Mange er misfornøyde med at det ikke er brøytet hos dem. Kommunens brøytemannskap jobber på spreng for å holde veier, parkeringsplasser, fortau og gang- og sykkelveier åpne.  Liv og helse har førsteprioritet. 
Det er også viktig å minne på at ikke alle veier er kommunens ansvar. På nettsiden til kommunen kan du finne kart hvor du ser om veien din er kommunal eller ikke.

Kriseledelsen vil berømme alle som har stått på og gjort en formidabel innsats under det kraftige snøfallet, og som nå fortsetter innsatsen for å rydde bort snømasser. Samarbeidet på tvers av kommunens sektorer og enheter har fungert svært godt, og alle har bistått hverandre der det har oppstått behov.