Skolene blir stengt resten av uka

Onsdag formiddag 3. januar: 
Kriseledelsen i Grimstad kommune hadde nytt møte onsdag morgen i forbindelse med videre håndtering av den krevende situasjonen med snøkaoset på Sørlandet. Noe av det som ble bestemt, er at skolene skal holde stengt resten av uka. 

Vinden som er nå er utrolig krevende. Det meste som brøytes blåses raskt tilbake igjen. Været har endret seg en del gjennom disse snøfulle dagene, så det har vært en utfordring å forandre planer og strategi for håndtering av snøryddingen. Og det er nå en enorm ryddejobb som nå ligger foran oss. 

Det mest krevende nå er å få folk til og fra jobb. Det er opprettet en egen tjeneste for transport av medarbeidere slik at de kan yte helsetjenester, og noen ansatte overnatter på arbeidssted. Sikkerhet og trygg fremkommelighet er viktigst. 

Vi har også en bekymring for dem som har vært uten strøm en stund, dette gjelder et område i Reddal. Det er dialog med Glitre Nett og vi følger den situasjonen opp. 

Kommunedirektør vil sende ut informasjon til alle ansatte om at det oppfordres til hjemmekontor ut uken for de som har mulighet til det. 

Kriseledelsen har i dag besluttet å holde skolene stengt ut uken, det samme gjelder de kommunale barnehagene. For å ha et tilbud til dem med spesielle behov og til barn med foresatte med samfunnskritiske funksjoner, så vil det bli gitt et tilbud for SFO og barnehage. Dette vil gis på et felles tilbud og det vil bli sendt ut informasjon til foresatte om lokasjon og påmelding. 

Hvis noen er blitt engstelig og har behov for noen å snakke med i den vanskelige værsituasjonen minner vi om at de kan ringe psykisk helsetjeneste i kommunen. 

Mellom 9.00 og 16.00 kan de ringe 48 99 77 27 eller 99 15 08 25
Mellom 16.00 og 22.00 kan de ringe 48 99 82 74.

Vi er også i dialog med noen frivillige, og vi har bra samspill med sivilforsvaret og takker for hjelp.

Til sist vil kriseledelsen rette en stor takk til alle som står på og som har stått i en krevende situasjon over flere dager. Vi holder beredskapen oppe og vil følge tett situasjonen utover.