Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Eide skole

Referater fra FAU-møtene ligger nederst på siden.

FAU 2023/2024

Leder: Svenja Tveit
Nestleder: Ane Guri Brekkhus Sandåker
Sekretær: Hilde Marie Landås
Kasserer: Sondre Smeland

Referater

2023/2024

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019