Samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU)

Medlemmer 2022/2023

  • Ole Einar Korsnes Skogli, leder elevråd
  • Ebbe Bergshaven, leder FAU
  • Unni Felle, nestleder FAU
  • Hilde Lundal, pedagogrepresentant plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet
  • Elin Mathilde Igland, pedagogrepresentant plasstillitsvalgt Fellesorganisasjonen
  • Bjørn Holter, representant andre ansatte plasstillitsvalgt Fagforbundet og plassverneombud
  • Turid Fløystad, rektor/enhetsleder
  • Politikerrepresentant for skoleeier i Grimstad kommune (ikke avklart)

Nestleder i elevrådet skal også være en del av SU og SMU. Det er ikke avklart ennå hvem dette blir.