Tiltakspakke ved kognitiv svikt/demens

1. Informasjon

Tiltakspakke ved kognitiv svikt / demens er en tjeneste som sikrer hjemmeboende personer og deres pårørende en systematisk og individuelt tilpasset oppfølging.

Målet er at vi tidlig skal kunne fange opp endringer i pasientens og pårørendes fysiske og psykiske helsetilstand, og iverksette aktuelle tiltak til riktig tid.

Strukturert oppfølging vil kunne forebygge sykdom og gi økt livskvalitet.

Pårørende er en viktig ressurs for personer med demenssykdom. Tiltakspakken bidrar til systematisk samarbeid med pårørende. Dette er viktig for å kunne gi riktige tjenester til riktig tid.

Grimstad kommune ønsker å bidra til at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig med god kvalitet i tjenestene.

2. Mål

Grimstad kommune ønsker at personer med demenssykdom eller symptomer på denne sykdom skal ha det best mulig i eget hjem lengst mulig.

3. Innhold

Tiltakspakken ved kognitiv svikt / demens, er et tilbud om en systematisk oppfølging med hjemmebesøk av samme primærkontakt fra hjemmetjenesten en gang pr. mnd. Ved hjelp av en sjekkliste foretar primærkontakten en helhetsvurdering av hjemmesituasjonen.

Primærkontakten vil kontakte pårørende i forbindelse med hvert besøk. Tilstrekkelige tjenester og evt. behov for nye tiltak og aktivitetstilbud vil bli vurdert kontinuerlig.

4. Hensikt

  • Gi pasientene størst mulig grad av trygghet i eget hjem.
  • Forebygge underernæring og dehydrering (lite drikke), noe som ofte er årsak til innleggelse i sykehus.
  • Oppdage infeksjoner tidlig i sykdomsforløpet for å kunne igangsette riktig og rask behandling.
  • Gi riktige tjenester til riktig tid.
  • Ivareta pårørende.

5. Administrativ gjennomføring

Tjenestekontoret tildeler Tiltakspakke ved kognitiv svikt / demens etter søknad om denne tjenesten.

Tiltakspakke demens - Systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende (PDF, 3 MB).
(Evalueringsrapport fra sju kommuner)