Fokus på ernæring

Frivolltun har fokus på måltider, både sosialt og ernæringsmessig. Målet er at alle beboerne ved Frivolltun skal få riktig og næringsrik mat, og at maten blir spist. God og riktig mat gir bedre helse og større trivsel blant beboerne. Alle skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse og videre under oppholdet. Det skal utarbeides individuelle planer for beboere i risikosonen. Ernæringsjournal fylles ut når beboeren kommer til Frivolltun, og denne oppdateres hver 6. uke. 
 
Middagsmåltidet er i løpet av 2017 endret fra tidlig til sen servering. Middag serveres nå i alle avdelinger ca. kl. 15.30.
 

Hjemmelaget mat

Maten ved Frivolltun skal i størst mulig grad bestå av naturlige råvarer, egenproduserte næringsdrikker og hjemmelaget mat tilpasset beboernes ønsker og behov. Vi lager hjemmebakt brød, noe som skaper god lukt og øker matlysten. Det er viktig for oss at vi har en større andel av kjøtt og fisk i vår produksjon enn det som er tilfelle med ferdige produkter.
 

Ernæringsgruppe

Det er etablert en ernæringsgruppe for å styrke samarbeidet mellom avdelinger og kjøkken på Frivolltun til det beste for våre beboere. Gruppa består av enhetsledere og fagledere ved både kjøkkentjenesten og bo- og omsorgssenteret, fagutviklingsleder og hjelpepleier ved omsorgssenteret. Ernæringsgruppa har faste møter hver 6. uke, og hensikten er å utarbeide gode løsninger for å sikre riktig ernæring for beboerne. Arbeidet med ernæringsgruppa har gitt store gevinster. Arbeidet tar utgangspunkt i statlige retningslinjer for forebygging av underernæring. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Telefon: 
37 25 78 20 

Adresse:
Dybedalsveien 15
4877 Grimstad

Se Frivolltun i kart

Telefon til avdelinger:
Korttidsavdeling A: telefon 37 25 78 22/ 917 07 061
Korttidsavdeling B:  37 25 78 67/917 12 494
Guldregn: telefon 37 25 78 42 /902 15 745
Ferm: telefon 37 25 78 23 / 902 23 758
Ressursavd.: telefon 37 25 78 71 /941 32 043

Frivolltun omsorgsboliger:
1. etg.:
telefon 474 56 005
2. og 3. etg.: telefon 903 61 487
Natt: telefon 900 93 705