Fokus på ernæring

Frivolltun bo- og omsorgssenter har fokus på måltider, både sosialt og ernæringsmessig. Målet er at alle beboerne ved bo- og omsorgssenteret skal få riktig og næringsrik mat, og at maten blir spist. God og riktig mat gir bedre helse og større trivsel blant beboerne. Alle skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse og underveis i oppholdet. Det skal utarbeides individuelle planer for beboere i risikosonen. Ernæringsjournal fylles ut når beboeren kommer til Frivolltun bo- og omsorgssenter, og journalen oppdateres hver 6. uke. 

Det serveres fire måltider pr. dag. Varm lunsj kl. 13.00 og middag ca. kl. 15.30.

Hjemmelaget mat

Maten ved Frivolltun skal i størst mulig grad bestå av naturlige råvarer, egenproduserte næringsdrikker og hjemmelaget mat tilpasset beboernes ønsker og behov. Vi lager hjemmebakt brød, noe som skaper god lukt og øker matlysten. Det er viktig for oss at vi har en større andel av kjøtt og fisk i vår produksjon, enn det som er tilfelle med ferdige produkter.
 

Ernæringsgruppe

Det er etablert en ernæringsgruppe for å styrke samarbeidet mellom avdelinger og kjøkken på Frivolltun, til beste for våre beboere. Gruppen består av personer fra de forskjellige avdelingene og kjøkkentjenesten. Arbeidet med ernæringsgruppa har gitt store gevinster. Arbeidet tar utgangspunkt i statlige retningslinjer for forebygging av underernæring.