Fokus på ernæring

Frivolltun bo- og omsorgssenter har fokus på måltider, både sosialt og ernæringsmessig. Målet er at alle beboerne ved bo- og omsorgssenteret skal få riktig og næringsrik mat, og at maten blir spist. God og riktig mat gir bedre helse og større trivsel blant beboerne. Alle skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse og underveis i oppholdet. Det skal utarbeides individuelle planer for beboere i risikosonen. Ernæringsjournal fylles ut når beboeren kommer til Frivolltun bo- og omsorgssenter, og journalen oppdateres hver 6. uke. 

Det serveres fire måltider pr dag. Varm lunsj kl 13.00 og middag ca. kl. 15.30.

Hjemmelaget mat

Maten ved Frivolltun skal i størst mulig grad bestå av naturlige råvarer, egenproduserte næringsdrikker og hjemmelaget mat tilpasset beboernes ønsker og behov. Vi lager hjemmebakt brød, noe som skaper god lukt og øker matlysten. Det er viktig for oss at vi har en større andel av kjøtt og fisk i vår produksjon, enn det som er tilfelle med ferdige produkter.
 

Ernæringsgruppe

Det er etablert en ernæringsgruppe for å styrke samarbeidet mellom avdelinger og kjøkken på Frivolltun, til beste for våre beboere. Gruppen består av personer fra de forskjellige avdelingene og kjøkkentjenesten. Arbeidet med ernæringsgruppa har gitt store gevinster. Arbeidet tar utgangspunkt i statlige retningslinjer for forebygging av underernæring. 

Kontaktinfo

Telefon: 
37 25 78 20 

Adresse:
Dybedalsveien 15 og 17
4877 Grimstad

Se Frivolltun i kart

Langstidsavdelinger i 2. etasje

Guldregn: telefon 91 61 79 06
Ferm: telefon 90 22 37 58
Bregen: telefon 90 51 49 23

Frivolltun omsorgsboliger

1. etg.: telefon 47 45 60 05
2. og 3. etg.: telefon 90 36 14 87
Natt: telefon 90 09 37 05

Korttidsavdelinger i 3. etasje

Korttidsavdeling A: telefon 91 70 70 61
Korttidsavdeling B: telefon 91 71 24 94

Telefontid korttidsavdelingene - alle dager (også helger og helligdager)
Dagtid: Kl 10.30-11.30 og 13.30-14.30
Kveld: Kl 17.30-19.30