Barn og unge som pårørende/etterlatte

Hvem er barn og unge som er pårørende/etterlatte?

Mange barn og unge opplever å være pårørende/etterlatt i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes hverdagen.

Det er mange årsaker til at et barn eller en ungdom er pårørende/etterlatt eller at hverdagen blir vanskelig.
Det kan være forhold i familien som:

  • Psykisk sykdom, fysisk sykdom eller skade
  • Demens
  • Misbruk av alkohol eller andre rusmidler
  • Når noen av de nærmeste dør
  • Samlivsbrudd
  • Store økonomiske utfordringer
  • Å være vitne til vold i familien
  • Forelder/søsken som sitter i fengsel
  • Foreldre/søsken som er veteraner

Ta kontakt

Alle som er bekymret for et barn eller en ungdom som er pårørende eller etterlatt, oppfordres til å ta kontakt med helsesykepleier på barnets skole eller Grimstad helsestasjon.

Lovverk

Helsepersonell må følge lovbestemmelser som sier at de skal sørge for informasjon og nødvendig oppfølging av mindreårige barn/ungdom som er pårørende,