Kurs for foreldre

Godt samliv

Har dere nylig fått barn, er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre. Neste kurs vil i Grimstad holdes i mars 2020. 

Målet med kurset er å styrke parforholdet. Vi ønsker å vise at dere ikke er alene i den nye livssituasjonen. Mye er nytt for førstegangsforeldre: foreldrerollen, økonomi, amming og barnesykdommer. Kurset skal gi dere støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen.

Kurset drives av kommunene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ansvarlig for innholdet.

Foreldreveiledning - ICDP

ICDP (International Child Development Programmes) brukes i forhold til veiledning av foreldre og andre omsorgsgivere som jobber med barn i alderen 0-18 år. 

Mer informasjon om ICDP