Kurs for foreldre

Godt samliv

Har dere nylig fått barn, er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre. 

Målet med kurset er å styrke parforholdet. Vi ønsker å vise at dere ikke er alene i den nye livssituasjonen. Mye er nytt for førstegangsforeldre: foreldrerollen, økonomi, amming og barnesykdommer. Kurset skal gi dere støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen.

Kurset drives av kommunene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ansvarlig for innholdet.

Foreldreveiledning - ICDP

Av og til kan det være krevende å være foreldre. Tida strekker ikke til, ungene vil ikke høre, både barn og foreldre strever. Det kan være vanskelig å orientere seg i mylderet av råd og tips på sosiale medier. Kanskje kan et foreldreveiledningskurs på familievernkontoret være til hjelp.

ICDP-kurs for foreldre/foresatte med barn i hus

Kurset er basert på foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International child development program), som har som mål å styrke foreldrenes omsorgskompetanse gjennom undervisning i godt samspill mellom foreldre og barn.
Mer informasjon om ICDP

I Grimstad har vi kurs hver høst og vær vår. Ring helsestasjonen eller ta kontakt med din helsesykepleier/skolehelsesykepleier ,så forteller vi mer.