Kurs for foreldre

Godt samliv

På grunn av koronapandemien kan vi dessverre ikke tilby Godt samliv-kurs i våren 2021. Det finnes imidlertid et nettkurs som er et godt alternativ.

Har dere nylig fått barn, er kurset Godt samliv et godt tilbud. Dette er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre. 

Målet med kurset er å styrke parforholdet. Vi ønsker å vise at dere ikke er alene i den nye livssituasjonen. Mye er nytt for førstegangsforeldre: foreldrerollen, økonomi, amming og barnesykdommer. Kurset skal gi dere støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen.

Kurset drives av kommunene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ansvarlig for innholdet.

Foreldreveiledning - ICDP

Av og til kan det være krevende å være foreldre. Tida strekker ikke til, ungene vil ikke høre, både barn og foreldre strever. Det kan være vanskelig å orientere seg i mylderet av råd og tips på sosiale medier. Kanskje kan et foreldreveiledningskurs på familievernkontoret være til hjelp.

ICDP-kurs for foreldre/foresatte med barn i hus

Kurset er basert på foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International child development program), som har som mål å styrke foreldrenes omsorgskompetanse gjennom undervisning i godt samspill mellom foreldre og barn.
Mer informasjon om ICDP

I Grimstad har vi kurs hver høst og vær vår. Ring helsestasjonen eller ta kontakt med din helsesykepleier/skolehelsesykepleier ,så forteller vi mer.