Trinn 11 - Institusjon

Trinn 11 i innsatstrappen handler om langtidsplasser for pleie, medisinsk oppfølging og behandling.

Innbyggere i Grimstad, med omfattende helse- og omsorgsbehov, får heldøgns omsorg når hjelpetiltak på lavere trinn ikke lenger gjør dem i stand til å bo trygt i eget hjem.

Grimstad kommune gjør vedtak om tjenester som:

  • Ivaretar innbyggere med behov for omfattende pleie, medisinsk oppfølging og behandling
  • Sikrer oppfølging og tilsyn hele døgnet i permanent
  • Langtidsopphold
  • Evaluerer helsetilstand og gir oppfølging på riktig nivå/trinn

Ordinære langtidsplasser

Digitale og tekniske løsninger

  • Lokaliseringsteknologi