Klage på enkeltvedtak og tjenester innen helse- og omsorgssektoren

Du kan enten klage på enkeltvedtaket du har fått, eller du kan klage på selve tjenesten som leveres til deg.

Dersom du ønsker å klage på et enkeltvedtak, må klagen sendes til tjenestekontoret. i vedtaksbrevet er det opplyst om klageadgangen og adressen til tjenestekontoret.

Dersom klagen gjelder en tjeneste du får, sendes klagen til enheten som har ansvar for tjenesten som leveres.

Er du i tvil, ta kontakt med kommunens sentralbord.

En klage skal alltid være skriftlig, og den må være undertegnet av brukeren eller den som representerer brukeren.

Du kan også ta kontakt med pasient- og brukerombudet for Aust-og Vest-Agder. Pasient- og brukerombudet kan gjøre en vurdering av din sak, og gi deg råd og veiledning. 

Les mer om pasient- og brukerombudet

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 00
Sentralbordet er åpent kl 9-15
Torsdager kl 9-17

Besøksadresse
Arendalsveien 23
4876 Grimstad
Se Arendalsveien 23 i kart

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post
postmottak@grimstad.kommune.no 

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Grimstad rådhus
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
kl 8 - 15
Torsdag: kl 8 - 17