Klage på enkeltvedtak og tjenester innen helse- og omsorgssektoren

Hva kan du klage på?

Du kan  klage på

  • enkeltvedtaket du har fått
  • selve tjenesten som leveres til deg

Hvem skal jeg sende klagen til?

Klage på vedtak

Dersom du ønsker å klage på et enkeltvedtak, må klagen sendes til tjenestekontoret. I vedtaksbrevet er det opplyst om klageadgangen,  hvor klagen skal sendes og fristen for å klage. Ønsker du utsatt klagefrist bes du ta kontakt med tjenestekontoret.

Klage på tjeneste

Dersom klagen gjelder en tjeneste du får, sendes klagen til enheten som har ansvar for tjenesten som leveres.

En klage skal alltid være skriftlig, og den må være undertegnet av brukeren eller den som representerer brukeren.

Pasient- og brukerombudet i Agder

Du kan også ta kontakt med pasient- og brukerombudet i Agder. Pasient- og brukerombudet kan gjøre en vurdering av din sak, og gi deg råd og veiledning. 
Telefon:  38 24 14 14

Les mer om pasient- og brukerombudet

Kontaktinfo

Telefon: 37 25 03 00
Sentralbordet er åpent kl 9-15
Torsdager kl 9-17

Besøksadresse
Arendalsveien 23
4876 Grimstad
Se Arendalsveien 23 i kart

Postadresse
Postboks 123
4891 Grimstad

E-post
postmottak@grimstad.kommune.no 

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 

Åpningstider

Grimstad rådhus
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
kl 8 - 15
Torsdag: kl 8 - 17