Brannstasjonen legesenter


Telefon: 37 25 60 00
Adresse: Arendalsveien 32, 4878 Grimstad.
Inngang på baksiden av bygget. (Se kart)

Åpningstider

Kontoret er åpent mandag til fredag, klokken 8-15 (med unntak av offentlige fridager)
Lunsjpause kl. 12.00 – 12.30. 

Hvem kan bruke Brannstasjonen legesenter?

Brannstasjonen legesenter kan i første rekke brukes av de personene som har fastlege på legesenteret.
Valg og bytte av fastlege gjøres på nettsidene til Helsenorge eller på telefon 800 43 573

I tillegg har legesenteret et særlig ansvar for å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg midlertidig i kommunen og som ikke har fastlege i distriktet vårt. Her blir hver enkelt sak vurdert etter hastegrad og vår egen kapasitet. 

Timebestilling

Timebestilling gjøres på telefon 37 25 60 00
Dersom du har valgt fastlege hos oss kan du bestille time på nett ved å logge deg inn med bank-ID på nettsidene til Helsenorge.  Dette gjelder kun ordinære timer. 
Ved behov for øyeblikkelig hjelp, må du ringe oss eller møte opp på legesenteret.

Avbestilling av time

Dersom du må avbestille en time, må du gjøre det senest 24 timer før avtalen. Hvis ikke må du betale for timen.

Ventetid

Vi har som regel kort ventetid på vanlig/ordinær time. Alle henvendelser blir vurdert etter hastegrad.

Pris

Vi følger takster fra fastlegetariffen.

Om Brannstasjonen legesenter

Brannstasjonen legesenter er et kommunalt legesenter. Senteret har fire faste legestillinger med egen pasientliste.
I tillegg har legesenteret én LIS1 lege(turnuslege). LIS1 legen er på legesenteret i en periode på seks måneder, det vil si at det er to LIS1 leger pr. år.

Formålet med Brannstasjonen legesenter

Senteret tilbyr allmennlegetjenester. Formålet er å gi en faglig helsemessig vurdering av den enkelte. 

Klage

Det er vanlig klageadgang etter forvaltningsloven.
Eventuell klage sendes skriftlig til kommuneoverlegen.

Adresse:  
Grimstad kommune 
v/ kommuneoverlege
Postboks 123
4891 Grimstad