Lokalhistorie

Vil du vite mer om lokalhistorien i Grimstad?

Det finnes en rekke lokalhistoriske bøker å få kjøpt hos bokhandlerne i Grimstad eller direkte fra historielagene. På Grimstad bibliotek har de bøkene til utlån, og de har også kompetanse til å kunne hjelpe deg videre dersom du har konkrete spørsmål du ønsker svar på.

Grimstad bys museer er et kulturhistorisk museum som tar vare på og formidler Grimstads historie. De har tre avdelinger; Sjøfartsmuseet i Hasseldalen, Ibsenmuseet i Henrik Ibsens gate og Hagebruksmuseet på Dømmesmoen. Museene er åpne for grupper og individuelle besøkende hele året ved forhåndsbestilling. 
Aust-Agder museum og arkiv 

har også god kunnskap om historie, de har blant annet fotosamlinger og fjernarkiv for kommunale sakspapirer.

Historielagene i kommunen

Det finnes flere historielag i kommunen og disse gjør et viktig arbeid i å ta vare på og formidle vår felles kulturarv.