Lokalhistorie

Vil du vite mer om lokalhistorien i Grimstad?

Det finnes en rekke lokalhistoriske bøker å få kjøpt hos bokhandlerne i Grimstad eller direkte fra historielagene. På Grimstad bibliotek har de bøkene til utlån, og de har også kompetanse til å kunne hjelpe deg videre dersom du har konkrete spørsmål du ønsker svar på.
 
Grimstad bys museer er et kulturhistorisk museum som tar vare på og formidler Grimstads historie.
Aust-Agder museum og arkiv har også god kunneskap om historie, og de har blant annet fotosamlinger og fjernarkiv for kommunale sakspapirer.
 

Historielagene i kommunen

Det finnes flere historielag i kommunen og disse gjør et viktig arbeid i å ta vare på og formidle vår felles kulturarv.

Fant du det du lette etter?