Tilskuddsordninger til kultur og idrett

Tilskudd fra Grimstad kommune

Driftstilskudd til lag og foreninger

Grimstad kommune gir driftstilskudd til lag og foreninger. Barne- og ungdomsarbeid prioriteres.

Søknadsfristen er 31. mars hvert år.


Tilskudd til enkeltarrangementer

I tillegg kan du søke om tilskudd eller underskuddsgaranti til ulike typer kulturarrangement som konserter, teaterforestillinger, idrettsarrangement osv. Formålet er å gi kommunens innbyggere et bredt kulturtilbud med høy kvalitet. Det er vedtatt egne retningslinjer for dette, disse ligger i søknadsskjemaet.

 

Andre tilskuddsordninger

  • Tilskuddsportalen
    Tilskuddsportalen er en søkemotor som finner tilskuddsordninger som passer til ditt formål. Dette er en abonnementsordning som Grimstad kommune dekker. Lag og foreninger som hører til i Grimstad kan registrere inntil tre tillitsvalgte som får tilgang. Brukerne har sin egen profilside og mottar hver måned et nyhetsbrev med tips om tilskudd, nyttige tips om hvordan en bør skrive søknader, påminnelser om søknadsfrister som nærmer seg, osv.