Egenberedskap ved ekstremvær

Hva du kan gjøre og hva du bør tenke på ved varslet ekstremvær

Under finner du informasjon om nyttige forholdsregler når det varsles ekstremvær. Du finner også informasjon om hvilke offentlige instanser som gjør hva, og en oversikt over nyttige nettsteder for informasjon og viktige telefonnummer.

Kommunen vil arbeide for å sikre at tjenester kan leveres for å sikre liv og helse, slik at en eventuell krise i minst mulig grad rammer innbyggerne. Kommunen vil sikre kommunale bygg og eiendommer, småbåthavner, kommunale veier og områder og sikre rydding av trær, snø eller annet som er til hinder eller fare.

Egenberedskap

Egenberedskap ved flom

 • Sjekk at dreneringer holdes åpne for løv og kvister, og vær oppmerksom på sprekker eller andre unormale tilstander i terrenget.
 • Vær påpasselig ved om du ferdes på veier som er rammet av oversvømmelse.
  Ikke la barn leke i flomvann. Store nedbørsmengder og flom kan føre til at kumlokk flytter på seg og skaper åpne hull i veien. Dette gjelder også i underganger hvor både rist og sluk kan ha blitt flyttet på grunn av store vannmengder. Flomvann i bebodde strøk vil også ha kloakk i seg og kan være helsefarlig.
 • Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver eller bekker med stor vannføring. Erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred. Ta kontakt med kommunens sentralbord eller vakttelefon hvis du har behov for hjelp i forbindelse med flom eller skred. 

Egenberedskap ved kraftig regn og snø

Sjekk at takrennene er fri for løv og annet rusk. Har du en sluk ved eiendommen din, sjekk at den ikke er tett. Har du åpen båt, husk også å sjekke at lensehull ikke er tette.

Ved kraftig snøfall, pass på at tak skuffes for å unngå fare.

Egenberedskap ved kraftig vind

Sjekk at løse gjenstander er festet godt eller tatt bort. Dette kan være trampoliner, utemøbler eller andre løse gjenstander som kan bli tatt av vinden og utgjøre fare for folk eller eiendom. Husk også å sikre båter godt.

Kontakt når trær har veltet

Dersom det er falt trær over kommunale veier, er det kommunen som skal kontaktes. Når trær har falt over fylkes-, riks- og europaveier, må du kontakt Statens vegvesen  på telefon 175.
Trær som har falt over strømlinjer, skal meldes til  Agder Energi Nett.

Ha ditt eget beredskapslager

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer deg til å ha ditt eget beredskapslager som holder til minst tre døgn. Ni liter vann per person, tørrmat, hermetikk og pålegg med god holdbarhet, kjeks og sjokolade er noen tips. Ha også medisiner du trenger.

Du vil trenge ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming, grill eller kokeapparat som går på gass til matlaging. Husk også stearinlys, lommelykt med batterier, fyrstikker og lighter.

Til telefonen bør du ha en batteribank og mobillader som kan benyttes i bil. Du bør også ha en batteridrevet DAB-radio, en førstehjelpspakke og de viktigste hygieneartiklene.

For mer informasjon, se sikkerhverdag.no

Ti bud for egenberedskap

Dette er ti praktiske råd for egenberedskap ved krise eller nødsituasjoner:

 1. Er det fare for liv og helse, ring nødnummeret. På 113.no finner du oversikt over hvor nærmeste hjertestarter er. 
 2. Ha lommelykt/hodelykt, batterier, stearinlys og fyrstikker tilgjengelig om strømmen går. Du finner mer informasjon på www.aenett.no 
 3. Ha mobillader i bilen.
 4. Sjekk brannvarslere, brannslukningsapparater og rømningsveier. Les mer om røykvarslere og slokkeutstyr
 5. Sørg for at medisinskapet er ryddet og fylt opp. For mer informasjon, gå til nærmeste apotek.
 6. Ved kraftig vind, sjekk at løse gjenstander er festet godt eller tatt bort, for eksempel trampolinen, båten, utemøbler og pyntegjenstander.
 7. Ved kraftig nedbør, sjekk at takrennene er fri for løv og annet rusk. Har du en sluk ved eiendommen din, sjekk at den ikke er tett.
 8. Ved kraftig snøfall - tenk på taket, både hjemme og på hytta. Er du bekymret for situasjonen, er det stor sannsynlighet for at naboen også er bekymret.
 9. Sjekk at naboen har det bra – ta vare på hverandre.
 10. Tåler huset ditt klimaforandringene? Gode råd finner du på www.sjekkhuset.no
   

Nyttige og viktige telefonnummer