Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer

Nødnummer – ved fare for liv og helse:

  • Brannvesenet: 110
  • Politiet: 112
  • Ambulanse: 113

Legevakt: 116 117 

Ikke-akutte henvendelser til nødetatene

Politiet: 02800
Sykehuset: 90 61 06 00

Kommunens sentralbord og vakttelefoner

Sentralbord: 37 25 03 00

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Flomvarsling: 40 43 60 00 (08-21 alle dager) - ikke send SMS
Jordskredvarsling: 40 02 87 77 (08-21 alle dager) - ikke send SMS

Agder Energi Nett

Feilmelding meldes til 38 60 72 72