Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Eide skole

Referater fra FAU-møtene ligger nederst på siden.

FAU 2022/2023

Leder: Svenja Tveit
Nestleder: Eva Hoelfeldt-Lund
Sekretær: Lene Andrine Høgalmen 
Kasserer: Sondre Smeland
 

 • 1.  klasse
  Jørn Ivar Riste
  Rita Wilhelmsen
  Vara: Ina Hæstad-Stormark
 • 2. klasse
  Lene Andrine Høgalmen
  Monica Holter Bjellerås
  Vara: Hilde Marie Johnsen
 • 3. klasse
  Ane Guri Brekkhus Sandåker
  Marianne Jentoft
  Vara: Mathias Böttcher
 • 4. klasse
  Anne Ågot Kleppe
  Julie Hege Pedersen 
  Vara: Odd Rudi Hangeland
 • 5. klasse
  Eva Hoelfeldt-Lund
  Svenja Tveit
  Vara: Christen Hermansen
 • 6. klasse
  Janne Cathrine Widgren
  Sondre Smeland
 • 7. klasse
  Renate Hauge
  Annika Lianes Haga
  Vara: Marit Hansen

Referater

2023

2022

2021

2020

2019